MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Quan Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá là Mã bưu chính 4529, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá là 4529.

2. Mã bưu chính 4529 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 4529 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá.

Ngoài ra, Mã bưu chính 4529 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Mã bưu chính Quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá có 4 số là 4529, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Quan Sơn, Thanh Hoá sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 448390

Tên bưu cục: Ái Thượng

Điện thoại: 01238790484

Địa chỉ: Làng Trung Tâm, Xã Ái Thượng Ái Thượng Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441950

Tên bưu cục: An Hoạch

Điện thoại: 0916919271

Địa chỉ: Khu phố Nam Sơn, Phường An Hoạch An Hoạch Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 449200

Tên bưu cục: An Nông

Điện thoại: 0917800030

Địa chỉ: Thôn Vính Trù 1, Xã An Nông An Nông Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 456670

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 0913842318

Địa chỉ: Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn Anh Sơn Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441080

Tên bưu cục: Ba Bia

Điện thoại: 853014

Địa chỉ: Sô´196, Đường Trường Thi, Phường Trường Thi Trường Thi Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 445960

Tên bưu cục: Ba Chè

Điện thoại: 02373829005

Địa chỉ: Thôn Trà Thượng, Xã Thiệu Đô Thiệu Đô Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441895

Tên bưu cục: Ba Đình

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Phố Đinh Công Tráng, Phường Ba Đình Ba Đình Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 443960

Tên bưu cục: Ba Đình

Điện thoại: 01267068703

Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Xã Ba Đình Ba Đình Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448100

Tên bưu cục: Bá Thước

Điện thoại: 02373880109

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng Canh Nàng Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448120

Tên bưu cục: Bá Thước

Điện thoại: 02373880109

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng Canh Nàng Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448140

Tên bưu cục: Bá Thước

Điện thoại: 02373880109

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng Canh Nàng Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441324

Tên bưu cục: Bà Triệu 1

Điện thoại: 962268

Địa chỉ: Sô´339, Đường Bà Triệu, Phường Hàm Rồng Hàm Rồng Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441277

Tên bưu cục: Bà Triệu 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´375, Đường Bà Triệu, Phường Đông Thọ Đông Thọ Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441440

Tên bưu cục: Ba Voi

Điện thoại: 02373951313

Địa chỉ: Sô´495, Đường Quang Trung, Phường Đông Vệ Đông Vệ Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 451310

Tên bưu cục: Bắc Lương

Điện thoại: 01233050872

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Lương Bắc Lương Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 444950

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 770283

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Bắc Sơn Bắc Sơn Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 444964

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02373763031

Địa chỉ: Khu 7, Phường Bắc Sơn Bắc Sơn Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 455370

Tên bưu cục: Bãi Trành

Điện thoại: 01238153748

Địa chỉ: Thôn Cầu, Xã Bãi Trành Bãi Trành Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448210

Tên bưu cục: Ban Công

Điện thoại: 0917252964

Địa chỉ: Thôn Ba, Xã Ban Công Ban Công Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 453529

Tên bưu cục: Bát mọt

Điện thoại: 0949008236

Địa chỉ: Thôn Cạn, Xã Bát Mọt Bát Mọt Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>