MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Quảng Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình là Mã bưu chính 5136, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình là 5136.

2. Mã bưu chính 5136 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 5136 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 5136 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Mã bưu chính Quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình có 4 số là 5136, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Quảng Ninh, Quảng Bình sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 513700

Tên bưu cục: An Ninh

Điện thoại: 02323936822

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã An Ninh An Ninh Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 514090

Tên bưu cục: An Thủy

Điện thoại: 02323882253

Địa chỉ: Thôn Lộc An 1, Xã An Thủy An Thủy Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 513710

Tên bưu cục: Áng Sơn

Điện thoại: 02323936228

Địa chỉ: Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh Vạn Ninh Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511180

Tên bưu cục: Bắc Lý I

Điện thoại: 02323841233

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý Bắc Lý Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511190

Tên bưu cục: Bắc Lý II

Điện thoại: 02323836089

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Phường Bắc Lý Bắc Lý Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511385

Tên bưu cục: Bắc Nghĩa

Điện thoại:

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Phường Bắc Nghĩa Bắc Nghĩa Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511348

Tên bưu cục: Bảo Ninh

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Trung Bính, Xã Bảo Ninh Bảo Ninh Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511040

Tên bưu cục: BCP Đồng Hới

Điện thoại: 02323828506

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú Đồng Phú Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511500

Tên bưu cục: Bố Trạch

Điện thoại: 02323863382

Địa chỉ: Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão Hoàn Lão Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511510

Tên bưu cục: Bố Trạch

Điện thoại: 02323863382

Địa chỉ: Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão Hoàn Lão Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511530

Tên bưu cục: Bố Trạch

Điện thoại: 02323863382

Địa chỉ: Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão Hoàn Lão Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 513920

Tên bưu cục: Cam Thủy

Điện thoại: 02323882040

Địa chỉ: Thôn Đăng Lộc 1, Xã Cam Thủy Cam Thủy Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 512640

Tên bưu cục: Cảnh Dương

Điện thoại: 02323595800

Địa chỉ: Thôn Cảnh Thượng, Xã Cảnh Dương Cảnh Dương Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 512970

Tên bưu cục: Cao Quảng

Điện thoại: 02323670 547

Địa chỉ: Thôn Sơn Thủy, Xã Cao Quảng Cao Quảng Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 513330

Tên bưu cục: Cha Lo

Điện thoại: 099252001

Địa chỉ: Bản Cha Lo, Xã Dân Hoá Dân Hoá Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 512020

Tên bưu cục: Chánh Hòa

Điện thoại: 02323863357

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, Xã Đại Trạch Đại Trạch Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 513010

Tên bưu cục: Châu Hóa

Điện thoại: 02323670068

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn, Xã Châu Hoá Châu Hoá Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 514320

Tên bưu cục: Chợ Ba Kênh

Điện thoại: 052882415

Địa chỉ: Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy Văn Thủy Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 513970

Tên bưu cục: Chợ Chè

Điện thoại: 02323950131

Địa chỉ: Thôn Thạch Hạ, Xã Hồng Thủy Hồng Thủy Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 513060

Tên bưu cục: Chợ Cuồi

Điện thoại: 02323670004

Địa chỉ: Thôn Tây Trúc, Xã Tiến Hoá Tiến Hoá Quảng Ninh Quảng Bình

Xem chi tiết>>