MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Sa Pa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Sa Pa, Lào Cai là Mã bưu chính 3331, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Sa Pa, Lào Cai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Sa Pa, Lào Cai là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Sa Pa, Lào Cai là 3331.

2. Mã bưu chính 3331 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 3331 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Sa Pa, Lào Cai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 3331 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Sa Pa, Lào Cai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Sa Pa, Lào Cai

Mã bưu chính Quận huyện Sa Pa, Lào Cai có 4 số là 3331, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Sa Pa, Lào Cai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Sa Pa, Lào Cai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Sa Pa, Lào Cai sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 332608

Tên bưu cục: A Lù

Điện thoại: 01297405668

Địa chỉ: Thôn Ngải Chồ, Xã A Lù A Lù Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 332589

Tên bưu cục: A Mú Sung

Điện thoại: 0972481223

Địa chỉ: Thôn Y Giang, Xã A Mú Sung A Mú Sung Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331000

Tên bưu cục: Bắc Hà

Điện thoại: 02143880200

Địa chỉ: Sô´096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà Bắc Hà Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331050

Tên bưu cục: Bắc Hà

Điện thoại: 02143880200

Địa chỉ: Sô´096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà Bắc Hà Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331190

Tên bưu cục: Bắc Hà

Điện thoại: 02143880200

Địa chỉ: Sô´096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà Bắc Hà Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 334330

Tên bưu cục: Bắc Ngầm

Điện thoại: 02143864430

Địa chỉ: Thôn Bắc Ngầm, Xã Xuân Quang Xuân Quang Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331268

Tên bưu cục: Bản Cái

Điện thoại: 3513118

Địa chỉ: Thôn Nậm Hành, Xã Bản Cái Bản Cái Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 334180

Tên bưu cục: Bản Cầm

Điện thoại: 0974839421

Địa chỉ: Thôn Na Năng, Xã Bản Cầm Bản Cầm Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331084

Tên bưu cục: Bản Già

Điện thoại: 0943629073

Địa chỉ: Thôn Bản Già, Xã Bản Già Bản Già Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 333140

Tên bưu cục: Bản Hồ

Điện thoại: 01634960374

Địa chỉ: Thôn Bản Dền, Xã Bản Hồ Bản Hồ Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 333260

Tên bưu cục: Bản Khoang

Điện thoại: 0966329207

Địa chỉ: Thôn Can Hồ A, Xã Bản Khoang Bản Khoang Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 332260

Tên bưu cục: Bản Lầu (ĐBĐ-VHX)

Điện thoại: 02143886200

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm Bản Lầu, Xã Bản Lầu Bản Lầu Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331090

Tên bưu cục: Bản Liền

Điện thoại: 0961998485

Địa chỉ: Thôn Bản Liền, Xã Bản Liền Bản Liền Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331610

Tên bưu cục: Bản Mế

Điện thoại: 01662211444

Địa chỉ: Thôn Bản Mế, Xã Bản Mế Bản Mế Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 334310

Tên bưu cục: Bản Phiệt

Điện thoại: 0969387389

Địa chỉ: Thôn Bản Phiệt, Xã Bản Phiệt Bản Phiệt Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331360

Tên bưu cục: Bản Phố

Điện thoại: 0978530154

Địa chỉ: Thôn Bản Phố 2b, Xã Bản Phố Bản Phố Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 333136

Tên bưu cục: Bản Phùng

Điện thoại: 01686058113

Địa chỉ: Thôn Bản Sái, Xã Bản Phùng Bản Phùng Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 332930

Tên bưu cục: Bản Qua

Điện thoại: 01674725271

Địa chỉ: Thôn Bản Vai, Xã Bản Qua Bản Qua Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 332300

Tên bưu cục: Bản Sen

Điện thoại: 0988198790

Địa chỉ: Thôn Bản Sen, Xã Bản Xen Bản Xen Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 332910

Tên bưu cục: Bản Vược

Điện thoại: 02143883024

Địa chỉ: Thôn Đội 1, Xã Bản Vược Bản Vược Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>