MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Sơn La

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Sơn La, Sơn La là Mã bưu chính 3610, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Sơn La, Sơn La.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Sơn La, Sơn La là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Sơn La, Sơn La là 3610.

2. Mã bưu chính 3610 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 3610 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Sơn La, Sơn La.

Ngoài ra, Mã bưu chính 3610 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Sơn La, Sơn La.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Sơn La, Sơn La

Mã bưu chính Quận huyện Sơn La, Sơn La có 4 số là 3610, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Sơn La, Sơn La

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Sơn La, Sơn La, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Sơn La, Sơn La sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 361210

Tên bưu cục: Ân Sinh

Điện thoại: 02123852570

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Phường Chiềng Sinh Chiềng Sinh Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364150

Tên bưu cục: Bắc Phong

Điện thoại: 0167670160

Địa chỉ: Bản Đá Phổ, Xã Bắc Phong Bắc Phong Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364300

Tên bưu cục: Bắc Yên

Điện thoại: 02123860120

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên Bắc Yên Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364310

Tên bưu cục: Bắc Yên

Điện thoại: 860110

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên Bắc Yên Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364350

Tên bưu cục: Bắc Yên

Điện thoại: 02123860180

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên Bắc Yên Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364370

Tên bưu cục: Bắc Yên

Điện thoại: 3860120

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên Bắc Yên Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 366570

Tên bưu cục: Bản Lầm

Điện thoại: 01295247915

Địa chỉ: Bản Lầm A, Xã Bản Lầm Bản Lầm Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361070

Tên bưu cục: BCP Sơn La

Điện thoại: 02123852449

Địa chỉ: Sô´172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu Tô Hiệu Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361160

Tên bưu cục: Bó Ẩn

Điện thoại: 02123852165

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Quyết Tâm Quyết Tâm Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365930

Tên bưu cục: Bó Mười

Điện thoại: 01679504552

Địa chỉ: Bản Mười, Xã Bó Mười Bó Mười Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 367340

Tên bưu cục: Bó Sinh

Điện thoại: 01694794649

Địa chỉ: Bản Phổng B, Xã Bó Sinh Bó Sinh Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365860

Tên bưu cục: Bon Phặng

Điện thoại: 01684622528

Địa chỉ: Bản Phặng, Xã Bon Phặng Bon Phặng Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361080

Tên bưu cục: Bưu cục 3 HCC Sơn La

Điện thoại: 02123858998

Địa chỉ: Sô´1, Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu Tô Hiệu Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 368410

Tên bưu cục: Bưu cục vân Hồ

Điện thoại: 02123.666.366

Địa chỉ: Bản Hang Trùng 1, Xã Vân Hồ Vân Hồ Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365601

Tên bưu cục: Cà Nàng

Điện thoại:

Địa chỉ: Bản Phướng, Xã Cà Nàng Cà Nàng Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361000

Tên bưu cục: Cầu 308

Điện thoại: 02123852390

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Quyết Thắng Quyết Thắng Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361110

Tên bưu cục: Chiềng An

Điện thoại: 852455

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Chiềng Lề Chiềng Lề Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364830

Tên bưu cục: Chiềng Ân

Điện thoại: 01667024523

Địa chỉ: Bản Nong Hoi Trên, Xã Chiềng Ân Chiềng Ân Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361861

Tên bưu cục: Chiềng Ban

Điện thoại: 0915087894

Địa chỉ: Hợp tác xã Hoa Mai, Xã Chiềng Ban Chiềng Ban Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365535

Tên bưu cục: Chiềng Bằng

Điện thoại: 0963446992

Địa chỉ: Bản Bó Ban, Xã Chiềng Bằng Chiềng Bằng Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>