MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Sơn Tịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi là Mã bưu chính 5715, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi là 5715.

2. Mã bưu chính 5715 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 5715 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Mã bưu chính 5715 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Mã bưu chính Quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi có 4 số là 5715, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 571100

Tên bưu cục: 113 Hùng Vương

Điện thoại: 710251

Địa chỉ: Sô´113, Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú Trần Phú Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571222

Tên bưu cục: 130 Lê Lợi

Điện thoại: 835742

Địa chỉ: Sô´130, Đường Lê Lợi, Phường Chánh Lộ Chánh Lộ Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571199

Tên bưu cục: 133 Chu Văn An

Điện thoại: 812853

Địa chỉ: Sô´133, Đường Chu Văn An, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571196

Tên bưu cục: 399 Lê Lợi

Điện thoại: 812270

Địa chỉ: Sô´399, Đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571224

Tên bưu cục: 740 Quang Trung

Điện thoại: 835748

Địa chỉ: Sô´740, Đường Quang Trung, Phường Chánh Lộ Chánh Lộ Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571292

Tên bưu cục: 755 Quang Trung

Điện thoại: 830162

Địa chỉ: Sô´755, Đường Đường Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571421

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 01679076387

Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã An Bình An Bình Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571401

Tên bưu cục: An Hải

Điện thoại: 01223017586

Địa chỉ: Thôn Đông An Hải, Xã An Hải An Hải Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574097

Tên bưu cục: An Hội Bắc

Điện thoại: 917356

Địa chỉ: Thôn An Hội Bắc I, Xã Nghĩa Kỳ Nghĩa Kỳ Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571410

Tên bưu cục: An Vĩnh

Điện thoại: 02553867154

Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, Xã An Vĩnh An Vĩnh Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 573380

Tên bưu cục: Ba Bích

Điện thoại: 01232497238

Địa chỉ: Thôn Con Rã, Xã Ba Bích Ba Bích Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 573360

Tên bưu cục: Ba Chùa

Điện thoại: 0912192844

Địa chỉ: Thôn Gò Ghềm, Xã Ba Chùa Ba Chùa Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 573210

Tên bưu cục: Ba Cung

Điện thoại: 0914762635

Địa chỉ: Thôn Đóc Mốc 2, Xã Ba Cung Ba Cung Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 573280

Tên bưu cục: Ba Điền

Điện thoại: 01694419157

Địa chỉ: Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền Ba Điền Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 573290

Tên bưu cục: Ba Dinh

Điện thoại: 0914675173

Địa chỉ: Thôn Nước Lang, Xã Ba Dinh Ba Dinh Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 573220

Tên bưu cục: Ba Động

Điện thoại: 0947737019

Địa chỉ: Thôn Nam Lân, Xã Ba Động Ba Động Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 573402

Tên bưu cục: Ba Khâm

Điện thoại: 0983173756

Địa chỉ: Thôn Vãi Ốc, Xã Ba Khâm Ba Khâm Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 573370

Tên bưu cục: Ba Lế

Điện thoại: 0917004041

Địa chỉ: Thôn Bãi Lế, Xã Ba Lế Ba Lế Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 573240

Tên bưu cục: Ba Liên

Điện thoại: 01232001937

Địa chỉ: Thôn Đát Chát, Xã Ba Liên Ba Liên Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 573312

Tên bưu cục: Ba Nam

Điện thoại: 0945066512

Địa chỉ: Thôn Xà Râu, Xã Ba Nam Ba Nam Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>