MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Tân An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Tân An, Long An là Mã bưu chính 8510, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Tân An, Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Tân An, Long An là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Tân An, Long An là 8510.

2. Mã bưu chính 8510 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 8510 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Tân An, Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 8510 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Tân An, Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Tân An, Long An

Mã bưu chính Quận huyện Tân An, Long An có 4 số là 8510, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tân An, Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Tân An, Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tân An, Long An sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 851166

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851928

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 8, Xã Phước Tân Hưng Phước Tân Hưng Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852497

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thạnh Hoà Thạnh Hoà Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852806

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Rạch Đào, Xã Mỹ Lệ Mỹ Lệ Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853147

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Hòa Thuận 2, Xã Trường Bình Trường Bình Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853573

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853752

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854326

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Hoà Nam Bình Hoà Nam Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854745

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Hòa Hưng, Xã Bắc Hoà Bắc Hoà Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854968

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp Bình Hiệp Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 855148

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hưng Điền A Hưng Điền A Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854227

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh Đông Mỹ Thạnh Đông Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853797

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bình Hữu 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853340

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Đông, Xã Tân Tập Tân Tập Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853529

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh Mỹ Thạnh Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852751

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Trung, Xã Long Hựu Đông Long Hựu Đông Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852537

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Bình Đức Bình Đức Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851916

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thanh Bình 2, Xã Thanh Vĩnh Đông Thanh Vĩnh Đông Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851607

Tên bưu cục: 02 Tân An

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Tâm Bình Tâm Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851971

Tên bưu cục: 03

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hiệp Thạnh Hiệp Thạnh Tân An Long An

Xem chi tiết>>