MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Tân Biên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Tân Biên, Tây Ninh là Mã bưu chính 8422, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Tân Biên, Tây Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Tân Biên, Tây Ninh là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Tân Biên, Tây Ninh là 8422.

2. Mã bưu chính 8422 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 8422 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Tân Biên, Tây Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 8422 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Tân Biên, Tây Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Tân Biên, Tây Ninh

Mã bưu chính Quận huyện Tân Biên, Tây Ninh có 4 số là 8422, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tân Biên, Tây Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Tân Biên, Tây Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tân Biên, Tây Ninh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 842993

Tên bưu cục: 999

Điện thoại: 762377,762357

Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã An Thạnh An Thạnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 842763

Tên bưu cục: A-Mìn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14/5 tổ 14, Ấp Long Chí, Xã Long Thành Trung Long Thành Trung Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843445

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 896151,896153

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã An Tịnh An Tịnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843446

Tên bưu cục: An Bình 1

Điện thoại: 896897,896899

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã An Tịnh An Tịnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 842560

Tên bưu cục: An Cơ

Điện thoại: 02763782644

Địa chỉ: Sô´Tổ 6, Ấp Vịnh, Xã An Cơ An Cơ Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843370

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02763882700

Địa chỉ: Sô´205, Ấp An Quới, Xã An Hoà An Hoà Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843372

Tên bưu cục: An Hòa 1

Điện thoại: 885555,885588

Địa chỉ: Ấp An Quới, Xã An Hoà An Hoà Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843450

Tên bưu cục: An Khương 1

Điện thoại: 897439,897440

Địa chỉ: Ấp An Khương, Xã An Tịnh An Tịnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843371

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 885452,885463

Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã An Hoà An Hoà Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 842990

Tên bưu cục: An Thạnh

Điện thoại: 762127,876107

Địa chỉ: Ấp Voi, Xã An Thạnh An Thạnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 842998

Tên bưu cục: An Thạnh

Điện thoại: 3762440

Địa chỉ: Sô´39, Ấp Voi, Xã An Thạnh An Thạnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843443

Tên bưu cục: An Thành 1

Điện thoại: 897302,897303

Địa chỉ: Ấp An Thành, Xã An Tịnh An Tịnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843441

Tên bưu cục: An Tịnh

Điện thoại: 882888,896333

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã An Tịnh An Tịnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843442

Tên bưu cục: An Tịnh 1

Điện thoại: 3880198,3880199

Địa chỉ: Ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh An Tịnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843447

Tên bưu cục: An Tịnh 2

Điện thoại: 896892,896893

Địa chỉ: Ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh An Tịnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843012

Tên bưu cục: Ánh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Voi, Xã An Thạnh An Thạnh Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 842732

Tên bưu cục: Ao Hồ

Điện thoại: 646966,646967

Địa chỉ: Sô´H58/8, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Tân Hiệp Tân Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843181

Tên bưu cục: Ấp 1 Bàu Đồn

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Bàu Đồn Bàu Đồn Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 843179

Tên bưu cục: Ấp 4 Bàu Đồn

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Bàu Đồn Bàu Đồn Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 842565

Tên bưu cục: Ấp Vịnh

Điện thoại: 791057,791058

Địa chỉ: Sô´Tổ 4, Ấp Vịnh, Xã An Cơ An Cơ Tân Biên Tây Ninh

Xem chi tiết>>