MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Tân Yên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Tân Yên, Bắc Giang là Mã bưu chính 2353, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Tân Yên, Bắc Giang là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Tân Yên, Bắc Giang là 2353.

2. Mã bưu chính 2353 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 2353 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 2353 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Tân Yên, Bắc Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Tân Yên, Bắc Giang

Mã bưu chính Quận huyện Tân Yên, Bắc Giang có 4 số là 2353, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tân Yên, Bắc Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Tân Yên, Bắc Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tân Yên, Bắc Giang sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 232730

Tên bưu cục: An Bá

Điện thoại: 02043886390

Địa chỉ: Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá An Bá Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 235450

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02043878681

Địa chỉ: Xóm Cầm, Xã An Dương An Dương Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 234190

Tên bưu cục: An Hà

Điện thoại: 02043880500

Địa chỉ: Thôn 13 Phố Bằng, Xã An Hà An Hà Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232560

Tên bưu cục: An Lạc

Điện thoại: 02043886471

Địa chỉ: Thôn Biểng, Xã An Lạc An Lạc Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232520

Tên bưu cục: An Lập

Điện thoại: 02043886391

Địa chỉ: Thôn Mặn, Xã An Lập An Lập Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 234940

Tên bưu cục: An Thượng

Điện thoại: 02043876055

Địa chỉ: Thôn Tân Vân, Xã An Thượng An Thượng Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 230000

Tên bưu cục: Bắc Giang

Điện thoại: 3823823/3851969

Địa chỉ: Sô´151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 230100

Tên bưu cục: Bắc Giang

Điện thoại: 02043854940

Địa chỉ: Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 230900

Tên bưu cục: Bắc Giang

Điện thoại: 02043854940

Địa chỉ: Sô´0, Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232200

Tên bưu cục: Bắc Lũng

Điện thoại: 02043885076

Địa chỉ: Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng Bắc Lũng Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 236790

Tên bưu cục: Bách Nhẫn

Điện thoại: 02043872510

Địa chỉ: Thôn Bách Nhẫn, Xã Hùng Sơn Hùng Sơn Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 231950

Tên bưu cục: Bảo Đài

Điện thoại: 02043885237

Địa chỉ: Thôn Quê, Xã Bảo Đài Bảo Đài Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 231970

Tên bưu cục: Bảo Sơn

Điện thoại: 02043884822

Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn Bảo Sơn Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 231080

Tên bưu cục: BCP Bắc Giang

Điện thoại: 02043854900

Địa chỉ: Sô´151, Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 231271

Tên bưu cục: Bến xe

Điện thoại: 02403859681

Địa chỉ: Đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 236270

Tên bưu cục: Bích Sơn

Điện thoại: 02043874969

Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Bích Sơn Bích Sơn Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 233170

Tên bưu cục: Biển Động

Điện thoại: 02043891501

Địa chỉ: Khu phố Biển, Xã Biển Động Biển Động Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 233340

Tên bưu cục: Biên Sơn

Điện thoại: 02043883030

Địa chỉ: Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn Biên Sơn Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232250

Tên bưu cục: Bình Sơn

Điện thoại: 02043893078

Địa chỉ: Thôn Làng, Xã Bình Sơn Bình Sơn Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 235080

Tên bưu cục: Bố Hạ

Điện thoại: 02043877330

Địa chỉ: Khu phố Thống Nhất, Thị Trấn Bố Hạ Bố Hạ Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>