MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Tánh Linh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận là Mã bưu chính 8034, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận là 8034.

2. Mã bưu chính 8034 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 8034 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 8034 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Mã bưu chính Quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận có 4 số là 8034, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tánh Linh, Bình Thuận sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 801900

Tên bưu cục: Bắc Bình

Điện thoại: 02523860101

Địa chỉ: Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu Chợ Lầu Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801950

Tên bưu cục: Bắc Bình

Điện thoại: 02523861777

Địa chỉ: Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu Chợ Lầu Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801960

Tên bưu cục: Bắc Bình

Điện thoại: 02523861777

Địa chỉ: Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu Chợ Lầu Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802083

Tên bưu cục: Bắc Bình

Điện thoại: 648556

Địa chỉ: Tổ 1, Xã Phan Lâm Phan Lâm Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803480

Tên bưu cục: Bắc Ruộng

Điện thoại: 01233863844

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Bắc Ruộng Bắc Ruộng Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803481

Tên bưu cục: Bắc Ruộng 1

Điện thoại: 062891245

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Bắc Ruộng Gia Huynh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803486

Tên bưu cục: Bắc Ruộng 2

Điện thoại: 892105

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bắc Ruộng Bắc Ruộng Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802452

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 970013

Địa chỉ: Sô´190A, Đường Bạch Đằng ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa Phan Rí Cửa Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801430

Tên bưu cục: Bến Lội

Điện thoại: 0903479936

Địa chỉ: Sô´242, Đường 19/4, Phường Xuân An Xuân An Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801378

Tên bưu cục: Bến xe tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 830057

Địa chỉ: Đường Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh Phú Trinh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801486

Tên bưu cục: Bệnh Viện Tỉnh

Điện thoại: 822185

Địa chỉ: Thôn Xuân Tài, Xã Phong Nẫm Phong Nẫm Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802040

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 02523860889

Địa chỉ: Thôn An Lạc, Xã Bình An Bình An Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801001

Tên bưu cục: Bình Hưng 1

Điện thoại: 822677

Địa chỉ: Sô´17, Đường Tuyên Quang, Phường Bình Hưng Bình Hưng Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801051

Tên bưu cục: Bình Hưng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´116, Đường Võ Thị Sáu, Phường Bình Hưng Bình Hưng Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802191

Tên bưu cục: Bình Sơn

Điện thoại: 863167

Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân Bình Tân Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802190

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 05253863399

Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân Bình Tân Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804750

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 02523566400

Địa chỉ: Sô´86, Đường Nguyễn Trãi, Phường Bình Tân Bình Tân Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804751

Tên bưu cục: Bình Tân 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Bình Tân Tân Bình Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804752

Tên bưu cục: Bình Tân 2

Điện thoại: 567144

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Bình Tân Bình Tân Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804758

Tên bưu cục: Bình Tân 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´41, Khu phố Tân Long 1, Phường Bình Tân Tân Bình Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>