MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Tây Hồ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Tây Hồ, Hà Nội là Mã bưu chính 1240, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Tây Hồ, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Tây Hồ, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Tây Hồ, Hà Nội là 1240.

2. Mã bưu chính 1240 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 1240 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Tây Hồ, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 1240 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Tây Hồ, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Tây Hồ, Hà Nội

Mã bưu chính Quận huyện Tây Hồ, Hà Nội có 4 số là 1240, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tây Hồ, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Tây Hồ, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tây Hồ, Hà Nội sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 122160

Tên bưu cục: [EMS] BCP Cầu Giấy

Điện thoại: 0432123352

Địa chỉ: Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa Trung Hòa Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122045

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Cầu Giấy

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa Trung Hòa Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116765

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Đống Đa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111670

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Hồng Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116965

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 117140

Tên bưu cục: [EMS] BCP Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: xxxxxx

Tên bưu cục: [EMS] BCP Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115545

Tên bưu cục: [EMS] Cát Linh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´19, Phố Cát Linh, Phường Cát Linh Cát Linh Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115070

Tên bưu cục: [EMS] Đống Đa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115080

Tên bưu cục: [EMS] Đống Đa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 117130

Tên bưu cục: [EMS] GD Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100043

Tên bưu cục: [EMS] Giao dịch Tân Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 101006

Tên bưu cục: [EMS] Giao dịch Tân Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 141010

Tên bưu cục: [EMS] Hà Nội EMSQT NDD

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú Minh Phú Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110040

Tên bưu cục: [EMS] Hồng Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110050

Tên bưu cục: [EMS] Hồng Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140713

Tên bưu cục: [EMS] Kho chờ thuế

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140711

Tên bưu cục: [EMS] Kho hải quan

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140714

Tên bưu cục: [EMS] Kho soi máy

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140712

Tên bưu cục: [EMS] Kiểm hóa

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>