MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Tây Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Tây Sơn, Bình Định là Mã bưu chính 5942, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Tây Sơn, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Tây Sơn, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Tây Sơn, Bình Định là 5942.

2. Mã bưu chính 5942 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 5942 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Tây Sơn, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 5942 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Tây Sơn, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Tây Sơn, Bình Định

Mã bưu chính Quận huyện Tây Sơn, Bình Định có 4 số là 5942, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tây Sơn, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Tây Sơn, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tây Sơn, Bình Định sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 593631

Tên bưu cục: Ân Mỹ

Điện thoại: 02563874200

Địa chỉ: Thôn Long Quang, Xã Ân Mỹ Ân Mỹ Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593660

Tên bưu cục: Ân Đức

Điện thoại: 02563870102

Địa chỉ: Thôn Đức Long, Xã Ân Đức Ân Đức Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593830

Tên bưu cục: An Dũng

Điện thoại: 02563875163

Địa chỉ: Thôn 2, Xã An Dũng An Dũng Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591310

Tên bưu cục: An Dương Vương

Điện thoại: 813152

Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593640

Tên bưu cục: Ân Hảo

Điện thoại: 02563872155

Địa chỉ: Thôn Bình Hòa Bắc, Xã Ân Hảo Đông Ân Hảo Đông Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593890

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02563878936

Địa chỉ: Thôn Vạn Long, Xã An Hoà An Hoà Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593801

Tên bưu cục: An Hưng

Điện thoại: 02563875282

Địa chỉ: Thôn 2, Xã An Hưng An Hưng Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593700

Tên bưu cục: Ân Hữu

Điện thoại: 02563873538

Địa chỉ: Thôn Liên Hội, Xã Ân Hữu Ân Hữu Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592401

Tên bưu cục: An Khương

Điện thoại: 650601

Địa chỉ: Khu An Khương, Thị Trấn Ngô Mây Ngô Mây Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593850

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02563875320

Địa chỉ: Thôn Thôn 9, Thị trấn An Lão An Lão Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593870

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02563875320

Địa chỉ: Thôn Thôn 9, Thị trấn An Lão An Lão Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593800

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02563875320

Địa chỉ: Thôn Thôn 9, Thị trấn An Lão An Lão Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592830

Tên bưu cục: An Lương

Điện thoại: 02563759546

Địa chỉ: Thôn Chánh An, Xã Mỹ Chánh Mỹ Chánh Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592038

Tên bưu cục: An Ngãi

Điện thoại: 736954

Địa chỉ: Thôn An Ngãi, Xã Nhơn Hưng Nhơn Hưng Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593915

Tên bưu cục: An Nghĩa

Điện thoại: 01646600818

Địa chỉ: Thôn 1, Xã An Nghĩa An Nghĩa Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593730

Tên bưu cục: Ân Nghĩa

Điện thoại: 02563873313

Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Ân Nghĩa Ân Nghĩa Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593739

Tên bưu cục: Ân Nghĩa

Điện thoại: 02563873345

Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Ân Nghĩa Ân Nghĩa Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592040

Tên bưu cục: An Nhơn

Điện thoại: 02563835172

Địa chỉ: Khối Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Bình Định Bình Định Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592020

Tên bưu cục: An Nhơn

Điện thoại: 02563835172

Địa chỉ: Khối Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Bình Định Bình Định Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592000

Tên bưu cục: An Nhơn

Điện thoại: 02563835285

Địa chỉ: Khối Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Bình Định Bình Định Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>