MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Thái Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Thái Hoà, Nghệ An là Mã bưu chính 4772, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Thái Hoà, Nghệ An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Thái Hoà, Nghệ An là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Thái Hoà, Nghệ An là 4772.

2. Mã bưu chính 4772 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 4772 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Thái Hoà, Nghệ An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 4772 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Thái Hoà, Nghệ An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Thái Hoà, Nghệ An

Mã bưu chính Quận huyện Thái Hoà, Nghệ An có 4 số là 4772, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Thái Hoà, Nghệ An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Thái Hoà, Nghệ An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Thái Hoà, Nghệ An sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 465710

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 0963538767

Địa chỉ: Xóm 8 Quyết Thắng, Xã An Hoà An Hoà Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472400

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 02383872151

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472430

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 02383872151

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472460

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 02383872151

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 476100

Tên bưu cục: Ba Bến

Điện thoại: 0949791067

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Thanh Thịnh Thanh Thịnh Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471680

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02388717101

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 469367

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 0946890247

Địa chỉ: Bản Mánh, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 466730

Tên bưu cục: Bắc Thành

Điện thoại: 0987615211

Địa chỉ: Xóm bắc sơn 1, Xã Bắc Thành Bắc Thành Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471689

Tên bưu cục: Bài Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Xuân Sơn, Xã Bài Sơn Bài Sơn Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471540

Tên bưu cục: Bài Sơn

Điện thoại: 0965599012

Địa chỉ: Xóm Mỹ Sơn, Xã Bài Sơn Bài Sơn Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 473419

Tên bưu cục: Bản Vẽ

Điện thoại: 749116

Địa chỉ: Bản Vẽ, Xã Yên Na Yên Na Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 473870

Tên bưu cục: Bảo Nam

Điện thoại: 0943787769

Địa chỉ: Bản Nam Tiến, Xã Bảo Nam Bảo Nam Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 466990

Tên bưu cục: Bảo Nham

Điện thoại: 0949019588

Địa chỉ: Xóm Trạm, Xã Bảo Thành Bảo Thành Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 466991

Tên bưu cục: Bảo Thành

Điện thoại: 01637567184

Địa chỉ: Xóm Đồng Mỹ, Xã Bảo Thành Bảo Thành Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471415

Tên bưu cục: BC KHL Đô Lương

Điện thoại: 0941238088

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Đô Lương Đô Lương Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 474325

Tên bưu cục: BC KHL Hưng Nguyên

Điện thoại: 02383821101

Địa chỉ: Khối 15, Thị Trấn Hưng Nguyên Hưng Nguyên Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 463310

Tên bưu cục: BC KHL Nghi Lộc

Điện thoại: 02383613128

Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Quán Hành Quán Hành Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 478168

Tên bưu cục: BC KHL Phía Bắc

Điện thoại: 02383844917

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461004

Tên bưu cục: BC KHL Phía Đông

Điện thoại: 02383846334

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461091

Tên bưu cục: BC KHL Phía Nam

Điện thoại: 02383832308

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>