MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Thạnh Trị

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng là Mã bưu chính 9527, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng là 9527.

2. Mã bưu chính 9527 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 9527 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 9527 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Mã bưu chính Quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng có 4 số là 9527, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 951148

Tên bưu cục: 1/18 Phú Lợi 1

Điện thoại: 616996

Địa chỉ: Sô´349, Đường Phú Lợi 1, Phường 2 Số 2 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951147

Tên bưu cục: 100 Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 615461

Địa chỉ: Sô´124, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2 Số 2 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951405

Tên bưu cục: 114 Mậu Thân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´114, Đường Mậu Thân, Phường 8 Số 8 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951355

Tên bưu cục: 12 Đồng Khởi

Điện thoại: 615459

Địa chỉ: Sô´12, Đường Đồng khởi, Phường 4 Số 4 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951546

Tên bưu cục: 124 Trần Hưng Đạo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´254, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 10 Số 10 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951197

Tên bưu cục: 129 Đường 30/4

Điện thoại: 615425

Địa chỉ: Sô´129, Đường 30/4, Phường 3 Số 3 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951040

Tên bưu cục: 143 Hai Bà Trưng

Điện thoại: 610108

Địa chỉ: Sô´143, Đường Hai Bà Trưng, Phường 1 1 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951002

Tên bưu cục: 150 Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 615421

Địa chỉ: Sô´156, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1 1 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951321

Tên bưu cục: 164 Mạc Đỉnh Chi

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´164, Đường Mạc Đỉnh Chi, Phường 9 Số 9 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951486

Tên bưu cục: 168 Điện Biên Phủ

Điện thoại: 3616949

Địa chỉ: Sô´252, Đường Điện Biên Phủ, Phường 6 Số 6 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951154

Tên bưu cục: 173 Trần Bình Trọng

Điện thoại: 3628369

Địa chỉ: Sô´173, Đường Trần Bình Trọng, Phường 2 Số 2 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951151

Tên bưu cục: 19B Quốc Lộ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´19B, Đường Quốc Lộ 1a ( Khóm 3 Phường 2), Phường 2 Số 2 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951443

Tên bưu cục: 1A Hùng Vương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1A, Đường Hùng Vương, Phường 6 Số 6 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951265

Tên bưu cục: 217d Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´247, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951266

Tên bưu cục: 242A Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´298, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951000

Tên bưu cục: 3/2

Điện thoại: 614329

Địa chỉ: Sô´119, Đường 3/2, Phường 1 1 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951485

Tên bưu cục: 31 Yết Kiêu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´46, Đường Yết Kêu, Phường 6 Số 6 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951269

Tên bưu cục: 337 B Lê Hồng Phong

Điện thoại: 625337

Địa chỉ: Sô´373, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951302

Tên bưu cục: 359 Nguyễn Huệ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´359, Đường Nguyễn huệ, Phường 9 Số 9 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951196

Tên bưu cục: 391 Đường 30/4

Điện thoại: 615418

Địa chỉ: Sô´391, Đường 30/4, Phường 3 Số 3 Thạnh Trị Sóc Trăng

Xem chi tiết>>