MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Tiên Yên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh là Mã bưu chính 2056, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh là 2056.

2. Mã bưu chính 2056 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 2056 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 2056 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Mã bưu chính Quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh có 4 số là 2056, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 209050

Tên bưu cục: An Sinh

Điện thoại: 02033670146

Địa chỉ: Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh An Sinh Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 205900

Tên bưu cục: Ba Chẽ

Điện thoại: 02033888214

Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 205950

Tên bưu cục: Ba Chẽ

Điện thoại: 02033888214

Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 206010

Tên bưu cục: Ba Chẽ

Điện thoại: 02033888214

Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 206550

Tên bưu cục: Bắc Phong Sinh

Điện thoại: 02033879390

Địa chỉ: Bản Mốc 14 Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh, Xã Quảng Đức Quảng Đức Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 208501

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 12a, Khu 8, Phường Bắc Sơn Bắc Sơn Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 207010

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02033789833

Địa chỉ: Thôn Lục Phủ, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 208180

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 3851361

Địa chỉ: Tổ 6, Khu phố 3, Phường Bắc Sơn Bắc Sơn Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 205460

Tên bưu cục: Bản Sen

Điện thoại: 02033874129

Địa chỉ: Thôn Nà Sắn, Xã Bản Sen Bản Sen Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 207410

Tên bưu cục: Bằng Cả

Điện thoại: 02033690492

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bằng Cả Bằng Cả Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 201330

Tên bưu cục: BCP Bãi Cháy

Điện thoại: 01238382168

Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Bãi Cháy Bãi Cháy Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 201340

Tên bưu cục: BCP Cột 5

Điện thoại: 01293051666

Địa chỉ: Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà Hồng Hà Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 201490

Tên bưu cục: BCP Hà Lầm

Điện thoại: 01238650888

Địa chỉ: Tổ 2, Khu 4, Phường Hà Lầm Hà Lầm Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 201620

Tên bưu cục: BCP Hà Tu

Điện thoại: 0912509119

Địa chỉ: Tổ 46a, Khu 5, Phường Hà Tu Hà Tu Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 201820

Tên bưu cục: BCP Kênh Đồng

Điện thoại: 0911680076

Địa chỉ: Tổ 1a, Khu 3b, Phường Giếng Đáy Giếng Đáy Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 201810

Tên bưu cục: BCP Trung tâm

Điện thoại: 02033828777

Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 206439

Tên bưu cục: BĐVHX Tân Lập

Điện thoại: 01225228688

Địa chỉ: Thôn 1 Thái Lập, Xã Tân Lập Tân Lập Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 205390

Tên bưu cục: Bình Dân

Điện thoại: 02033795317

Địa chỉ: Thôn Voòng Tre, Xã Bình Dân Bình Dân Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 208990

Tên bưu cục: Bình Dương

Điện thoại: 02033670156

Địa chỉ: Thôn Bình Sơn Tây, Xã Bình Dương Bình Dương Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 208940

Tên bưu cục: Bình Khê

Điện thoại: 02033870756

Địa chỉ: Thôn Trại Mới A, Xã Bình Khê Bình Khê Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>