MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Trà Vinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh là Mã bưu chính 9410, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh là 9410.

2. Mã bưu chính 9410 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 9410 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 9410 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh

Mã bưu chính Quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh có 4 số là 9410, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Trà Vinh, Trà Vinh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 942180

Tên bưu cục: An Phú Tân

Điện thoại: 719100

Địa chỉ: Ấp An Trại, Xã An Phú Tân An Phú Tân Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 943180

Tên bưu cục: An Quãng Hữu

Điện thoại: 870003

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã An Quãng Hữu An Quãng Hữu Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941850

Tên bưu cục: An Trường

Điện thoại: 575300

Địa chỉ: Ấp 7 A, Xã An Trường An Trường Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941830

Tên bưu cục: An Trường A

Điện thoại: 887600

Địa chỉ: Ấp 9 B, Xã An Trường A An Trường A Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941140

Tên bưu cục: BCP Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3854560

Địa chỉ: Sô´70, Đường Hùng Vương, Phường Số 4 Số 4 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941350

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 840165

Địa chỉ: Sô´559, Đường Quốc Lộ 54, Phường 9 Số 9 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941930

Tên bưu cục: Bình Phú

Điện thoại: 0294.3888504

Địa chỉ: Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú Bình Phú Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941160

Tên bưu cục: Cảng

Điện thoại: 846101

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức Long Đức Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941700

Tên bưu cục: Càng Long

Điện thoại: 0294.3882200

Địa chỉ: Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long Càng Long Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941740

Tên bưu cục: Càng Long

Điện thoại: 0294.3882200

Địa chỉ: Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long Càng Long Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941880

Tên bưu cục: Càng Long

Điện thoại: 0294.3882200

Địa chỉ: Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long Càng Long Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 942100

Tên bưu cục: Cầu Kè

Điện thoại: 0294.3834444

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè Cầu Kè Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 942110

Tên bưu cục: Cầu Kè

Điện thoại: 0294.3834444

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè Cầu Kè Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 942130

Tên bưu cục: Cầu Kè

Điện thoại: 0294.3834444

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè Cầu Kè Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 943500

Tên bưu cục: Cầu Ngang

Điện thoại: 0294.3825444

Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang Cầu Ngang Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 943520

Tên bưu cục: Cầu Ngang

Điện thoại: 0294.3825444

Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang Cầu Ngang Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 943590

Tên bưu cục: Cầu Ngang

Điện thoại: 0294.3825444

Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang Cầu Ngang Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 942518

Tên bưu cục: Cầu Quan

Điện thoại: 616100

Địa chỉ: Khóm Định An (khóm I ), Thị trấn Cầu Quan Cầu Quan Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 942510

Tên bưu cục: Cầu Quan

Điện thoại: 0294.3616484

Địa chỉ: Khóm Định An (khóm I ), Thị trấn Cầu Quan Cầu Quan Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 942120

Tên bưu cục: Châu Điền

Điện thoại: 712001

Địa chỉ: Ấp Ô Tưng A, Xã Châu Điền Châu Điền Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>