MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Tri Tôn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Tri Tôn, An Giang là Mã bưu chính 8843, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Tri Tôn, An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Tri Tôn, An Giang là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Tri Tôn, An Giang là 8843.

2. Mã bưu chính 8843 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 8843 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Tri Tôn, An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 8843 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Tri Tôn, An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Tri Tôn, An Giang

Mã bưu chính Quận huyện Tri Tôn, An Giang có 4 số là 8843, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tri Tôn, An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Tri Tôn, An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Tri Tôn, An Giang sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 884140

Tên bưu cục: An Cư

Điện thoại: 02963768030

Địa chỉ: Sô´tổ 10, Ấp Phô Thi, Xã An Cư An Cư Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 880900

Tên bưu cục: An Giang

Điện thoại: 02963854529

Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 884100

Tên bưu cục: An Hảo

Điện thoại: 02963760098

Địa chỉ: Sô´tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo An Hảo Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 882310

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02963837500

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Hòa An Hòa Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 884130

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02963875221

Địa chỉ: Sô´tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú An Phú Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883790

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02963826677

Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú An Phú Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883700

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02963826764

Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú An Phú Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883710

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 826799

Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú An Phú Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883721

Tên bưu cục: An Phú Số 01

Điện thoại: 526380

Địa chỉ: Sô´tổ 23, Ấp An Hòa, Xã Khánh An Khánh An Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883861

Tên bưu cục: An Phú Số 02

Điện thoại: 527077

Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp 1, Xã Phước Hưng Phước Hưng Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883751

Tên bưu cục: An Phú Số 03

Điện thoại: 812266

Địa chỉ: Sô´tổ 26, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội Nhơn Hội Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883772

Tên bưu cục: An Phú Số 04

Điện thoại: 510998

Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883882

Tên bưu cục: An Phú Số 05

Điện thoại: 525010

Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp 1, Thị Trấn Long Bình Long Bình Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883782

Tên bưu cục: An Phú Số 06

Điện thoại: 525050

Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Sa Tô, Xã Khánh Bình Khánh Bình Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883783

Tên bưu cục: An Phú Số 07

Điện thoại: 525051

Địa chỉ: Sô´tổ 4, Ấp Tân Khánh, Thị Trấn Long Bình Long Bình Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883831

Tên bưu cục: An Phú Số 08

Điện thoại: 510699

Địa chỉ: Sô´tổ 12, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông Vĩnh Hội Đông Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883832

Tên bưu cục: An Phú Số 09

Điện thoại: 511087

Địa chỉ: Sô´tổ 22, Ấp 2, Xã Vĩnh Hội Đông Vĩnh Hội Đông Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883801

Tên bưu cục: An Phú Số 10

Điện thoại: 520029

Địa chỉ: Sô´tổ 9, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hữu Phú Hữu Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883701

Tên bưu cục: An Phú Số 11

Điện thoại: 511290

Địa chỉ: Sô´273, Đường Bạch Đằng, Thị Trấn An Phú An Phú Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883731

Tên bưu cục: An Phú Số 12

Điện thoại: 527150

Địa chỉ: Sô´tổ 38, Ấp 2, Xã Quốc Thái Quốc Thái Tri Tôn An Giang

Xem chi tiết>>