MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Triệu Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị là Mã bưu chính 5233, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị là 5233.

2. Mã bưu chính 5233 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 5233 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Ngoài ra, Mã bưu chính 5233 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị

Mã bưu chính Quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị có 4 số là 5233, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Triệu Phong, Quảng Trị sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 521283

Tên bưu cục: 01 Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 855944

Địa chỉ: Sô´01, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương Đông Lương Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521281

Tên bưu cục: 125 Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 855941

Địa chỉ: Sô´125, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương Đông Lương Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521185

Tên bưu cục: 132 Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 855963

Địa chỉ: Sô´132, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3 Số 3 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521004

Tên bưu cục: 150 Nguyễn Trãi

Điện thoại: 855977

Địa chỉ: Sô´150, Đường Nguyễn Trãi, Phường 1 Số 1 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521226

Tên bưu cục: 155 Hàm Nghi

Điện thoại: 855955

Địa chỉ: Sô´155, Đường Hàm Nghi, Phường 5 Số 5 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521227

Tên bưu cục: 172 Tôn Thất Thuyết

Điện thoại: 855960

Địa chỉ: Sô´172, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5 Số 5 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521056

Tên bưu cục: 235 Chu Mạnh Trinh

Điện thoại: 855972

Địa chỉ: Đường Chu Mạnh Trinh, Phường 1 Số 1 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521224

Tên bưu cục: 55 Tôn Thất Thuyết

Điện thoại: 855968

Địa chỉ: Sô´55, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5 Số 5 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521294

Tên bưu cục: 555 Lê Duẩn

Điện thoại: 855957

Địa chỉ: Sô´555, Đường Lê Duẩn, Phường Đông Lương Đông Lương Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521225

Tên bưu cục: 65 Nguyễn Du

Điện thoại: 855945

Địa chỉ: Khu phố 7, Phường 5 Số 5 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521261

Tên bưu cục: 76 Ngô Quyền

Điện thoại: 855937

Địa chỉ: Sô´76, Đường Ngô Quyền, Phường 5 Số 5 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521002

Tên bưu cục: 82 Quốc Lộ 9

Điện thoại: 855971

Địa chỉ: Sô´82, Đường Quốc Lộ 9, Phường 1 Số 1 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521262

Tên bưu cục: 83 Lê Lợi

Điện thoại: 855975, 855974

Địa chỉ: Sô´83, Đường Lê Lợi, Phường 5 Số 5 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521050

Tên bưu cục: 85 Nguyễn Huệ

Điện thoại: 855947

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường 1 Số 1 Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 523190

Tên bưu cục: A Bung

Điện thoại: 02333757189

Địa chỉ: Thôn Cu Tai 2, Xã A Bung A Bung Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 522887

Tên bưu cục: A Dơi

Điện thoại: 02333505105

Địa chỉ: Thôn A Dơi Cô, Xã A Dơi A Dơi Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 523150

Tên bưu cục: A Ngo

Điện thoại: 02333757188

Địa chỉ: Thôn A Đăng, Xã A Ngo A Ngo Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 522850

Tên bưu cục: A Túc

Điện thoại: 02333880230

Địa chỉ: Thôn Tăng Cô, Xã A Túc A Túc Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 523139

Tên bưu cục: A Vao

Điện thoại: 099653023

Địa chỉ: Thôn A Vao, Xã A Vao A Vao Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 523140

Tên bưu cục: A Vao

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn A Vao, Xã A Vao A Vao Triệu Phong Quảng Trị

Xem chi tiết>>