MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Văn Chấn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Văn Chấn, Yên Bái là Mã bưu chính 3247, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Văn Chấn, Yên Bái.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Văn Chấn, Yên Bái là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Văn Chấn, Yên Bái là 3247.

2. Mã bưu chính 3247 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 3247 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Văn Chấn, Yên Bái.

Ngoài ra, Mã bưu chính 3247 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Văn Chấn, Yên Bái.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Văn Chấn, Yên Bái

Mã bưu chính Quận huyện Văn Chấn, Yên Bái có 4 số là 3247, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Văn Chấn, Yên Bái

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Văn Chấn, Yên Bái, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Văn Chấn, Yên Bái sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 324211

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Khe Ly, Xã An Bình An Bình Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 323030

Tên bưu cục: An Lạc

Điện thoại: 02163842233

Địa chỉ: Thôn 4, Xã An Lạc An Lạc Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 325300

Tên bưu cục: An Lương

Điện thoại: 02163810025

Địa chỉ: Thôn Mảm 1, Xã An Lương An Lương Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 322770

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02613845693

Địa chỉ: Thôn Tổng Khuyển, Xã An Phú An Phú Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 324330

Tên bưu cục: An Thịnh

Điện thoại: 02163830102

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã An Thịnh An Thịnh Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 323620

Tên bưu cục: Âu Lâu

Điện thoại: 02163863451

Địa chỉ: Thôn Nước Mát, Xã Âu Lâu Âu Lâu Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321612

Tên bưu cục: Âu Lâu

Điện thoại: 029865114

Địa chỉ: Tổ 27b, Khu phố Phúc Cường 2, Phường Nguyễn Phúc Nguyễn Phúc Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 324940

Tên bưu cục: Ba Khe

Điện thoại: 02163873889

Địa chỉ: Thị tứ Ngã Ba Khe, Xã Cát Thịnh Cát Thịnh Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321530

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 029862019

Địa chỉ: Tổ 47, Khu phố Hồng Thắng, Phường Hồng Hà Hồng Hà Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 322080

Tên bưu cục: Bạch Hà

Điện thoại: 02163884249

Địa chỉ: Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà Bạch Hà Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 325920

Tên bưu cục: Bản Công

Điện thoại: 02163876319

Địa chỉ: Bản Công, Xã Bản Cồng Bản Công Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 324702

Tên bưu cục: Bản Hẻo

Điện thoại: 029871191

Địa chỉ: Khu Thị Trấn, Xã Sơn Thịnh Sơn Thịnh Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 325930

Tên bưu cục: Bàn Mù

Điện thoại: 02163876256

Địa chỉ: Thôn Mông Đơ, Xã Bản Mù Bản Mù Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 322370

Tên bưu cục: Bảo Ái

Điện thoại: 02163882144

Địa chỉ: Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Aí Bảo Aí Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 323440

Tên bưu cục: Báo Đáp

Điện thoại: 02163825185

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Báo Đáp Báo Đáp Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 323650

Tên bưu cục: Bảo Hưng

Điện thoại: 02163863390

Địa chỉ: Thôn Bảo Lâm, Xã Bảo Hưng Bảo Hưng Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321090

Tên bưu cục: BCP Yên Bái

Điện thoại: 02163864841

Địa chỉ: Sô´127, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 325630

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 029870102

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Trung Tâm Trung Tâm Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 325140

Tên bưu cục: Bình Thuận

Điện thoại: 02163873681

Địa chỉ: Thôn Chiềng, Xã Bình Thuận Bình Thuận Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321112

Tên bưu cục: Bờ Hồ

Điện thoại: 029853100

Địa chỉ: Đường Điện Biên, Phường Đồng Tâm Đồng Tâm Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>