MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Vạn Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà là Mã bưu chính 6535, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà là 6535.

2. Mã bưu chính 6535 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 6535 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà.

Ngoài ra, Mã bưu chính 6535 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà

Mã bưu chính Quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà có 4 số là 6535, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 654280

Tên bưu cục: Ba Cụm Bắc

Điện thoại: 02583869173

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ba Cụm Bắc Ba Cụm Bắc Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654270

Tên bưu cục: Ba Cụm Nam

Điện thoại: 02583869064

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ba Cụm Nam Ba Cụm Nam Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 651060

Tên bưu cục: BCP Nha Trang

Điện thoại: 02583825177

Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Phú, Phường Xương Huân Xương Huân Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654721

Tên bưu cục: Bình Hưng

Điện thoại: 0258858401

Địa chỉ: Thôn Bình Hưng, Xã Cam Bình Cam Bình Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652510

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 02583881724

Địa chỉ: Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường Vĩnh Trường Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655201

Tên bưu cục: Cam An Bắc

Điện thoại: 02583994340

Địa chỉ: Thôn Cửa Tùng, Xã Cam An Bắc Cam An Bắc Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655211

Tên bưu cục: Cam An Nam

Điện thoại: 02583864002

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trung, Xã Cam An Nam Cam An Nam Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654720

Tên bưu cục: Cam Bình

Điện thoại: 02583858905

Địa chỉ: Thôn Bình Ba, Xã Cam Bình Cam Bình Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654570

Tên bưu cục: Cam Đức

Điện thoại: 859213

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, Xã Cam Đức Cam Đức Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655240

Tên bưu cục: Cam Hải Đông

Điện thoại: 0979301493

Địa chỉ: Thôn Thủy Triều, Xã Cam Hải Đông Cam Hải Đông Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655250

Tên bưu cục: Cam Hải Tây

Điện thoại: 01639236644

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây Cam Hải Tây Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655260

Tên bưu cục: Cam Hiệp Bắc

Điện thoại: 02583996111

Địa chỉ: Thôn Trung Hiệp 1, Xã Cam Hiệp Bắc Cam Hiệp Bắc Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655270

Tên bưu cục: Cam Hiệp Nam

Điện thoại: 02583995756

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thái, Xã Cam Hiệp Nam Cam Hiệp Nam Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655280

Tên bưu cục: Cam Hòa

Điện thoại: 02583863063

Địa chỉ: Thôn Cửu Lợi, Xã Cam Hoà Cam Hoà Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655230

Tên bưu cục: Cam Lâm

Điện thoại: 02583983500

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức Cam Đức Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655210

Tên bưu cục: Cam Lâm

Điện thoại: 02583983500

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức Cam Đức Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655200

Tên bưu cục: Cam Lâm

Điện thoại: 02583983500

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức Cam Đức Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655314

Tên bưu cục: Cam Lâm 01

Điện thoại: 983800

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Cam Thành Bắc Cam Thành Bắc Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655301

Tên bưu cục: Cam Lâm 2

Điện thoại: 991688

Địa chỉ: Thôn Vinh Bình, Xã Cam Tân Cam Tân Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654710

Tên bưu cục: Cam Lập

Điện thoại: 02583865034

Địa chỉ: Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập Cam Lập Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>