MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Vĩnh Yên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc là Mã bưu chính 2810, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc là 2810.

2. Mã bưu chính 2810 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 2810 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, Mã bưu chính 2810 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mã bưu chính Quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có 4 số là 2810, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 281600

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02113833450

Địa chỉ: Thôn Hương Đình, Xã An Hòa An Hòa Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282570

Tên bưu cục: An Tường

Điện thoại: 02113839184

Địa chỉ: Thôn Cam Giá, Xã An Tường An Tường Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281220

Tên bưu cục: Bá Hiến

Điện thoại: 0918567142

Địa chỉ: Thôn Quang Vinh, Xã Bá Hiến Bá Hiến Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281880

Tên bưu cục: Bắc Bình

Điện thoại: 02113706933

Địa chỉ: Thôn Bình Long, Xã Bắc Bình Bắc Bình Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282070

Tên bưu cục: Bạch Lưu

Điện thoại: 02113892191

Địa chỉ: Thôn Hồng Sen, Xã Bạch Lưu Bạch Lưu Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281830

Tên bưu cục: Bàn Giản

Điện thoại: 0943626722

Địa chỉ: Thôn Đông Lai, Xã Bàn Giản Bàn Giản Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281000

Tên bưu cục: Bảo Sơn

Điện thoại: 860957

Địa chỉ: Sô´so 20, Đường Trần Phú, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281160

Tên bưu cục: BCP Vĩnh Yên

Điện thoại: 02113841870

Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Đống Đa Đống Đa Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281980

Tên bưu cục: Bến Then

Điện thoại: 02113858010

Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn Tam Sơn Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281001

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 841955

Địa chỉ: Sô´so 2, Đường Trần Phú, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282810

Tên bưu cục: Bình Định

Điện thoại: 02113857160

Địa chỉ: Khu Mả lọ, Xã Bình Định Bình Định Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282330

Tên bưu cục: Bình Dương

Điện thoại: 02113839185

Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương Bình Dương Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281320

Tên bưu cục: Binh Xuyen

Điện thoại: 596600

Địa chỉ: Thôn Chùa Tiếng, Xã Hương Sơn Hương Sơn Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281240

Tên bưu cục: Bình Xuyên

Điện thoại: 02113866789

Địa chỉ: Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh Hương Canh Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281200

Tên bưu cục: Bình Xuyên

Điện thoại: 02113866789

Địa chỉ: Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh Hương Canh Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281360

Tên bưu cục: Bình Xuyên

Điện thoại: 02113866789

Địa chỉ: Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh Hương Canh Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283720

Tên bưu cục: Bồ Lý

Điện thoại: 0211831144

Địa chỉ: Thôn Trại Mái, Xã Bồ Lý Bồ Lý Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282520

Tên bưu cục: Bồ Sao

Điện thoại: 0941808666

Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Bồ Sao Bồ Sao Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 280900

Tên bưu cục: Bưu cục Hệ 1 Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113861341

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282510

Tên bưu cục: Cao Đại

Điện thoại: 02113838158

Địa chỉ: Thôn Đại Định, Xã Cao Đại Cao Đại Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>