MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Vũ Thư

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Vũ Thư, Thái Bình là Mã bưu chính 4149, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Vũ Thư, Thái Bình là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Vũ Thư, Thái Bình là 4149.

2. Mã bưu chính 4149 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 4149 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 4149 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Vũ Thư, Thái Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Vũ Thư, Thái Bình

Mã bưu chính Quận huyện Vũ Thư, Thái Bình có 4 số là 4149, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Vũ Thư, Thái Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Vũ Thư, Thái Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Vũ Thư, Thái Bình sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 413650

Tên bưu cục: An Ấp

Điện thoại: 0915528199

Địa chỉ: Thôn Xuân lai, Xã An Ấp An Ấp Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415690

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 02273535308

Địa chỉ: Thôn Bình Trật Nam, Xã An Bình An Bình Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415530

Tên bưu cục: An Bồi

Điện thoại: 02273821857

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã An Bồi An Bồi Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413800

Tên bưu cục: An Cầu

Điện thoại: 864103

Địa chỉ: Thôn Trung Châu Tây, Xã An Cầu An Cầu Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 412350

Tên bưu cục: An Châu

Điện thoại: 02273590569

Địa chỉ: Thôn Kim Châu 2, Xã An Châu An Châu Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413710

Tên bưu cục: An Dục

Điện thoại: 0916867063

Địa chỉ: Thôn An mỹ, Xã An Dục An Dục Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413780

Tên bưu cục: An Hiệp

Điện thoại: 01253216289

Địa chỉ: Thôn Nguyên xá, Xã An Hiệp An Hiệp Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413920

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 0912919468

Địa chỉ: Thôn Lộng Khê 1, Xã An Khê An Khê Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413680

Tên bưu cục: An Lễ

Điện thoại: 0978345686

Địa chỉ: Thôn Đào động, Xã An Lễ An Lễ Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 412590

Tên bưu cục: An Lễ

Điện thoại: 02273.795027

Địa chỉ: Thôn Gia Lễ, Xã Đông Mỹ Đông Mỹ Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413880

Tên bưu cục: An Mỹ

Điện thoại: 0949149866

Địa chỉ: Thôn Tô Đê, Xã An Mỹ An Mỹ Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413840

Tên bưu cục: An Ninh

Điện thoại: 0916640557

Địa chỉ: Thôn Phố lầy, Xã An Ninh An Ninh Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 416400

Tên bưu cục: An Ninh

Điện thoại: 0918723445

Địa chỉ: Thôn Trình trung đông, Xã An Ninh An Ninh Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413660

Tên bưu cục: An Quý

Điện thoại: 0977707815

Địa chỉ: Thôn Lai Ổn, Xã An Quý An Quý Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413790

Tên bưu cục: An Thái

Điện thoại: 01245562686

Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã An Thái An Thái Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413870

Tên bưu cục: An Thanh

Điện thoại: 0977944044

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Thanh An Thanh Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413690

Tên bưu cục: An Tràng

Điện thoại: 0947459443

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã An Tràng An Tràng Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413670

Tên bưu cục: An Vinh

Điện thoại: 01635256768

Địa chỉ: Thôn Hương hòa, Xã An Vinh An Vinh Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413700

Tên bưu cục: An Vũ

Điện thoại: 01638360646

Địa chỉ: Thôn Đại Điền, Xã An Vũ An Vũ Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 416450

Tên bưu cục: Bắc Hải

Điện thoại: 01214104717

Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Bắc Hải Bắc Hải Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>