MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Vũng Liêm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long là Mã bưu chính 8929, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long là 8929.

2. Mã bưu chính 8929 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 8929 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Ngoài ra, Mã bưu chính 8929 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Mã bưu chính Quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long có 4 số là 8929, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 891378

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 02703858555

Địa chỉ: Ấp An Thuận, Xã An Bình An Bình Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 893430

Tên bưu cục: An Phước

Điện thoại: 02703840658

Địa chỉ: Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước An Phước Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 892501

Tên bưu cục: An Thới

Điện thoại: 02703887333

Địa chỉ: Tổ 1 đến 9, Khu 10 B, Thị Trấn Trà Ôn Trà Ôn Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 891810

Tên bưu cục: Ba Càng

Điện thoại: 02703724200

Địa chỉ: Ấp Phú Trường, Xã Song Phú Song Phú Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 892110

Tên bưu cục: Bắc Bình Minh

Điện thoại: 892533

Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Cái Vồn Cái Vồn Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 891310

Tên bưu cục: Bắc Cổ Chiên

Điện thoại: 3947666

Địa chỉ: Ấp Thanh Mỹ I, Xã Thanh Đức Thanh Đức Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 894410

Tên bưu cục: BC 3 Mỹ Phú

Điện thoại: 02703816886

Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Hội Tân Hội Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 891290

Tên bưu cục: BCP Vĩnh Long

Điện thoại: 02703838720

Địa chỉ: Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1 Số 1 Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 891340

Tên bưu cục: Bình Hòa Phước

Điện thoại: 02703859755

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hoà Phước Bình Hoà Phước Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 892150

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 3890222

Địa chỉ: Sô´127/15, Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn Cái Vồn Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 892160

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 3890222

Địa chỉ: Sô´127/15, Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn Cái Vồn Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 892100

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 02703890222

Địa chỉ: Sô´127/15, Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn Cái Vồn Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 891730

Tên bưu cục: Bình Ninh

Điện thoại: 02703886600

Địa chỉ: Ấp Phú Tân, Xã Bình Ninh Bình Ninh Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 893530

Tên bưu cục: Bình Phước

Điện thoại: 02703937442

Địa chỉ: Ấp Phước Tường A, Xã Bình Phước Bình Phước Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 893800

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 02703766456

Địa chỉ: Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới Tân Qưới Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 893830

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 02703760888

Địa chỉ: Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới Tân Qưới Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 893810

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 3760888-3766456

Địa chỉ: Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới Tân Qưới Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 891470

Tên bưu cục: Cầu Đôi

Điện thoại: 3811999

Địa chỉ: Ấp Long Hòa, Xã Lộc Hoà Lộc Hoà Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 893410

Tên bưu cục: Chánh An

Điện thoại: 02703840659

Địa chỉ: Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An Chánh An Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 893510

Tên bưu cục: Chánh Hội

Điện thoại: 02703840993

Địa chỉ: Ấp Ii A, Xã Chánh Hội Chánh Hội Vũng Liêm Vĩnh Long

Xem chi tiết>>