Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Tính ngày rụng trứng

  • Tính chu kỳ rụng trứng của bạn để biết được thời điểm thích hợp dễ mang thai.

Ngày bắt đầu kỳ kinh nguyệt gần nhất của bạn?
Độ dài của chu kỳ kinh?
Chu kỳ kinh nguyệt của bạn kéo dài bao lâu?
Công cụ tính ngày rụng trứng là gì?
Công cụ tính ngày rụng trứng online với cách sử dụng đơn giản và kết quả khá chính xác. Bạn chỉ cần chọn ngày bắt đầu kỳ kinh cuối và Chu kỳ kinh (Tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối) là công cụ này sẽ tự động trả về kết quả ngày rụng trứng, ngày có khả năng mang thai cao nếu quan hệ và những ngày an toàn.
Lưu ý: Công cụ chỉ mang tính tham khảo.