MangYTe

Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Bạn đọc hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ qua ZaloPay (tiếp theo)

Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Zion vừa qua ký kết Thỏa thuận triển khai chương trình “Cùng Báo Thanh Niên vì miền Trung ruột thịt”.
Mục lục

STT Tên account (Zalo) Số điện thoại (mã hóa xxx 3 số cuối) Số tiền quyên góp (vnđ) 1 Lê Minh Đức xxx 50000 2 Nhà hảo tâm xxx 22000 3 Nhà hảo tâm xxx 50000 4 Nhà hảo tâm xxx 40000 5 Nguyên xxx 10000 6 Nhà hảo tâm xxx 20000 7 Thái Bình xxx 100000 8 Xuân Bình xxx 5000 9 Tâm Nguyễn xxx 6702 10 Buryn Sirô Táo xxx 5000 11 Thủy xxx 20000 12 Hoangtang xxx 20000 13 JUNE xxx 5000 14 Hongtham xxx 200000 15 Hạnh Nguyên xxx 5000 16 Trần Đại Nghĩa xxx 100000 17 Im Nguyễn xxx 10000 18 Phan Đức Sung xxx 50000 19 Trần Khắc Nghĩa xxx 50000 20 Linh Thi xxx 10000 21 Lan Anh xxx 10000 22 Hiền Certo xxx 20000 23 Nhà hảo tâm xxx 20000 24 Thtruc xxx 10000 25 Nguyễn Hùng Tuấn Khang xxx 6000 26 Nhu Phuc xxx 20000 27 Phạm Quân xxx 50000 28 Xuan Thao xxx 5000 29 Nguyen Linh xxx 50000 30 Nguyễn Bi Boss Orgon xxx 13000 31 Thân Thắng xxx 6000 32 Ngọc Trương xxx 20000 33 Nhà hảo tâm xxx 10000 34 Nhà hảo tâm xxx 10000 35 Nhà hảo tâm xxx 6000 36 Nattie xxx 10000 37 Lê Kha xxx 10000 38 Cẩm Tú xxx 8000 39 Nhà hảo tâm xxx 20000 40 Nhà hảo tâm xxx 10000 41 Nhà hảo tâm xxx 10000 42 Phương Nguyễn xxx 20000 43 Hà Phước Sơn xxx 5000 44 Phương Nguyễn xxx 10000 45 Binh Pham xxx 5000 46 Binh Pham xxx 5000 47 Trang xxx 20000 48 Hồng xxx 100000 49 Tinhvo xxx 20000 50 Dong Nguyen xxx 23100 51 Thu Phương xxx 100000 52 Enh Khoai xxx 5000 53 Nhà hảo tâm xxx 5000 54 Bùi Đức Tín xxx 20000 55 Kimloan Gemini xxx 10000 56 Nguyễn Trường Sơn xxx 7000 57 Đỗ Minh Hiền xxx 5000 58 Trinh Nguyễn xxx 10000 59 Ly Nguyễn xxx 6967 60 Anh Hưởng xxx 10000 61 Nhà hảo tâm xxx 5000 62 Nhà hảo tâm xxx 10000 63 Rink xxx 10000 64 Ngô Trí Hiếu xxx 100000 65 Hoàn Phạm xxx 10000 66 H T xxx 100000 67 Bang Nguyen xxx 100000 68 Nguyễn Kim Đồng xxx 10000 69 Penny Nhu xxx 50000 70 Oanh Dinh xxx 22000 71 Lê Kiên Constar xxx 20000 72 Nguyenvanhung xxx 20000 73 Nguyễn Ngọc Anh Thư xxx 20000 74 Nhà hảo tâm xxx 5000 75 Nhà hảo tâm xxx 20000 76 Nhà hảo tâm xxx 10000 77 Phan xxx 10000 78 Nhà hảo tâm xxx 10000 79 Coco xxx 100000 80 Đặng Ngọc Châm xxx 5000 81 Tuyết Dung xxx 100000 82 Nhà hảo tâm xxx 50000 83 Nhà hảo tâm xxx 20000 84 Trang xxx 100000 85 Nguyễn Minh Hiển xxx 10000 86 Bằng xxx 500000 87 Hà Thu xxx 20000 88 Nhà hảo tâm xxx 50000 89 Nhà hảo tâm xxx 5000 90 Quân Dola xxx 50000 91 Nhà hảo tâm xxx 50000 92 Nhà hảo tâm xxx 1234567 93 Chút Kỷ Niệm Buồn xxx 200000 94 Thích Thành Thật xxx 100000 95 Van Quang An xxx 100000 96 Đinh Hiệu xxx 7000 97 Hồn Mưa xxx 5000 98 Hồn Mưa xxx 5000 99 Minh xxx 5000 100 Hồn Mưa xxx 5000 101 Phuong Lan xxx 100000 102 Nguyễn Oanh xxx 10000 103 Nhà hảo tâm xxx 719000 104 Meow xxx 6000 105 Nhà hảo tâm xxx 20000 106 Hong Ha xxx 100000 107 Trung Hiếu Mobile xxx 20000 108 Thanh Nhan xxx 10000 109 杨yangyang xxx 10000 110 Huy Trinh xxx 5674 111 Duyên Nguyễn xxx 5000 112 Nguyet Minh xxx 500000 113 Selina Q xxx 40000 114 Khoi Nhat Bui xxx 5000 115 Khoi Nhat Bui xxx 5000 116 Mai xxx 10000 117 Trâm xxx 10000 118 Mai xxx 10000 119 Phạm Định xxx 100000 120 Nguyễn Trọng Việt Anh xxx 5000 121 Nhà hảo tâm xxx 10000 122 Donna Trần xxx 10000 123 Nguyễn Hinh xxx 5000 124 Phan Văn Tưởi xxx 20000 125 Nhà hảo tâm xxx 29000 126 Nhà hảo tâm xxx 40000 127 Le Hang xxx 20000 128 Hiếu Đặng xxx 10000 129 Thương Trần xxx 10000 130 Tiêu Ân xxx 20000 131 Nhà hảo tâm xxx 100000 132 Huy Tam xxx 5000 133 Ngọc Ánh xxx 10000 134 Nhà hảo tâm xxx 20000 135 Lân Vũ xxx 148450 136 Nguyễn Ngọc Cẩm xxx 20000 137 Hồng Hoa xxx 7000 138 Thúy Huỳnh xxx 5000 139 Linh xxx 5000 140 Mai Liêm xxx 50000 141 Huy Tam xxx 5000 142 Shock Love xxx 5000 143 Nhà hảo tâm xxx 50000 144 Trinh Thi Quy Anh xxx 100000 145 Khanhnguyen xxx 8860 146 Nhà hảo tâm xxx 50000 147 Trần Quỳnh xxx 50000 148 Nguyễn Quang Minh xxx 10000 149 Mai Yến xxx 5000 150 Võ Công xxx 9386 151 Thu Nam xxx 10000 152 Nhà hảo tâm xxx 100000 153 Phương Nguyễn xxx 20000 154 Lê Huỳnh xxx 18000 155 Chương Bronze xxx 10000 156 Kim Đào xxx 17000 157 Thêm Hạnh Phúc xxx 50000 158 Nhà hảo tâm xxx 5000 159 Tuấn Chip xxx 5000 160 Nhà hảo tâm xxx 10000 161 Thục Vy xxx711 20000 162 Ngân Kim xxx985 100000 163 Đặng Đức Lợi xxx581 9000 164 Minh Triều xxx337 5000 165 Dung Nguyen xxx108 10000 166 Nhà hảo tâm xxx303 20000 167 Mai Vân xxx919 7200 168 Loan Huỳnh xxx792 100000 169 Nhà hảo tâm xxx989 100000 170 Tub Cai Her xxx326 10000 171 Rain xxx903 5000 172 Trần Lương xxx022 5000 173 Nguyen Cong Duc xxx525 5000 174 Nhà hảo tâm xxx708 5000 175 Huu Bao Nguyen xxx803 200000 176 Vũ Xuân Ngọc xxx989 100000 177 Lâm Hải Long xxx668 200000 178 Hồn Của Gió xxx567 5000 179 Nhà hảo tâm xxx169 5000 180 Trần Quang Huy xxx491 5000 181 Trần Quang Huy xxx491 5000 182 Sói xxx172 7000 183 Bông Bông xxx455 5000 184 Như Mèo xxx132 50000 185 Kimmie P N xxx907 20000 186 Nhà hảo tâm xxx622 1000000 187 Rin xxx974 500000 188 Thiện Hoà xxx103 20000 189 Nhà hảo tâm xxx225 300000 190 Hoàng Anh xxx832 5000 191 Anh Thư xxx977 6000 192 Nhà hảo tâm xxx842 10000 193 Mèo Méo Horan xxx982 10000 194 Thuy Khanh xxx377 100000 195 Lễ xxx441 9999 196 Vũ Duy xxx194 80000 197 Thanh Hòa Nguyễn xxx194 5000 198 Thảo Nguyên xxx009 20000 199 Chí Tuấn xxx004 10000 200 Lê Hồng Thoại xxx692 20000 201 Daniel Crus xxx710 5000 202 Hongly xxx790 5000 203 Nguyễn Quang Sơn xxx199 14000 204 Bliss xxx813 5000 205 Thành Panda xxx089 10000 206 Tú Đoàn xxx981 20000 207 Nguyễn Nam Dũng xxx111 50000 208 Kim Loan xxx268 200000 209 Phong xxx338 5000 210 Phạm Tùng xxx568 100000 211 Khánh Linh xxx241 100000 212 Nhà hảo tâm xxx455 50000 213 Lusy Nguyen xxx516 10000 214 Ta Ngược Lối xxx636 5000 215 Nguyễn Trọng Quý xxx811 10000 216 Trình xxx788 5800 217 Tâm Kem xxx880 10000 218 ༺Ngáo༻ xxx507 10000 219 Daybreaker xxx986 200000 220 Nhà hảo tâm xxx748 100000 221 Nguyenbienthuy xxx983 20000 222 Tươi Kute xxx487 20000 223 Cát Hy xxx221 20000 224 Tín xxx790 5695 225 Mai xxx004 20000 226 Thư xxx972 14000 227 Quelove xxx306 13431 228 Jinping Shelly xxx202 20000 229 Tạ Đăng Hiếu Nghĩa xxx888 5000 230 Nhà hảo tâm xxx241 5000 231 Hoàng Đình Hải xxx863 8000 232 Phạm Quyết xxx802 5000 233 Phạm Ngoan xxx149 100000 234 Dang Van Cong xxx638 30000 235 Nhà hảo tâm xxx952 10000 236 Dương Thế Anh xxx180 10000 237 Nhà hảo tâm xxx952 10000 238 Nhà hảo tâm xxx952 10000 239 Nhà hảo tâm xxx952 10000 240 Trần Mạnh Cường xxx887 5000 241 Mr Hugo xxx868 10000 242 Who Am I xxx644 5000 243 Hạo Hạo xxx371 5000 244 Tan Tran xxx405 5000 245 Ngọc Hà ̲zenpali xxx147 10000 246 Nguyên xxx538 10000 247 Ánh Hồng xxx964 10000 248 Nhà hảo tâm xxx676 5000 249 Phạm Hồng Linh xxx226 5000 250 Nhà hảo tâm xxx676 5000 251 Hoa xxx079 10000 252 Huyền Trang xxx076 10000 253 lê quốc tuấn xxx048 50000 254 lê quốc tuấn xxx048 50000 255 Trần Thị Thùy Trang xxx480 20000 256 Thuỳ Linh xxx354 5000 257 Nhà hảo tâm xxx468 10000 258 Khánh xxx992 20000 259 Chi Vy xxx603 5000 260 Dư Liên Hương xxx989 50000 261 Trần Trung Thông xxx962 104000 262 Hoapham xxx555 30000 263 Phạm Thúy xxx716 100000 264 Trường Giang xxx657 5000 265 Nhà hảo tâm xxx752 6789 266 Nghĩa xxx243 20000 267 Myo xxx082 5000 268 Pe Nhu xxx599 5000 269 Thu Trang xxx071 20000 270 Nguyen Ngoc xxx374 50000 271 Thanh Hoa xxx151 5000 272 Thanh Hoa xxx151 5000 273 Trịnh Thị Hồng Ánh xxx808 10000 274 Phùng Khiêm xxx434 20000 275 Dannyavila xxx290 20000 276 Ngọc Hà xxx090 50000 277 Quỳnh xxx255 6750 278 Chi Au xxx440 10000 279 Trúc Mai xxx988 10000 280 Dương xxx996 100000 281 Trần Thị Hạnh Nhân xxx084 10000 282 Hương Quỳnh xxx006 10000 283 Huongnguyen xxx240 20000 284 Link Pink xxx262 100000 285 Hà Quang Vinh xxx314 30000 286 Quế Anh xxx008 10000 287 Huyền Linh xxx315 5000 288 Anhtienvnn xxx777 5000 289 Hào Ca xxx291 5000 290 Chu Bá Hoàn xxx981 13343 291 Nguyen Hai Tuan xxx404 5000 292 Nông Thanh Ngân xxx687 5000 293 Nhà hảo tâm xxx539 5000 294 Nguyễn Thoa xxx009 10000 295 CHU BÁ HOÀN xxx981 8877 296 Ngô ̲thiện xxx838 20000 297 Thiên Bảo xxx612 100000 298 Nghiêm Nhung xxx111 50000 299 Thuhien xxx029 13000 300 Huỳnh xxx936 40000 301 Nhà hảo tâm xxx937 7000 302 Nguyễn Duy Phương xxx793 100000 303 Dang Lee xxx401 50000 304 Nhà hảo tâm xxx403 5000 305 Trần Huy xxx384 199000 306 Trâm Lee Chuyên Sĩ Lẻ xxx230 5000 307 Tinh Phạn xxx110 7671 308 My Nguyen xxx398 20000 309 Victorianguyen xxx973 100000 310 Nhà hảo tâm xxx578 50000 311 Nhật Linh xxx581 10000 312 Lê Quang Tường xxx046 100000 313 Hoàng Văn Hậu xxx401 35000 314 Trúc xxx428 50000 315 Tình xxx890 6000 316 Duy Thang xxx626 50000 317 Nguyễn Minh Danh xxx673 5000 318 Pat xxx878 10000 319 Nhà hảo tâm xxx062 20000 320 Dương Quang Huy xxx866 20000 321 Hoàng Lan xxx156 10000 322 Lu Bi xxx273 100000 323 Lê Bình xxx293 6000 324 Thành Nam xxx860 5000 325 Milo Đức Đặng xxx177 5000 326 Phuong Lan xxx114 20000 327 Lê Đức Huy xxx329 150000 328 Hai Yen xxx455 50000 329 Tâm Nguyễn xxx461 100000 330 La Thị Hồng Cúc xxx674 100000 331 Vanhiep Pham xxx336 100000 332 Luan xxx407 200000 333 Luan xxx407 100000 334 Tôn Tâmz xxx160 20000 335 Bảo xxx560 100000 336 Kun Phạm xxx682 10000 337 Zentama xxx042 20000 338 Nhà hảo tâm xxx557 20000 339 Huỳnh Lê xxx977 7000 340 Nhà hảo tâm xxx171 20000 341 Lê Minh Hà xxx140 20000 342 Johnny Phan xxx526 20000 343 Nhà hảo tâm xxx866 100000 344 Nguyễn Thị Thanh Mai xxx871 20000 345 Kim Ngân xxx528 10000 346 Anh Trí xxx933 100000 347 Đức xxx261 14400 348 Truc Mai xxx950 10000 349 Nguyễn Thành Nghĩa xxx639 48000 350 Vũ Hoàng Tâm xxx300 100000 351 A Khang xxx638 10000 352 Lê Trọng Nghĩa xxx040 50000 353 Alst Son xxx956 20000 354 Andy Huynh xxx751 20000 355 黄林lâm xxx449 5000 356 Nhà hảo tâm xxx732 5000 357 Ngọc Trân xxx592 50000 358 Đinh Quốc Hải xxx477 100000 359 Phạm Nhật Hạ xxx702 6500 360 Nguyễn Văn Phước xxx807 50000 361 Trần Phúc Kỳ Thái xxx396 100000 362 Đặng Thị Thu Khiết xxx988 20000 363 Chanh xxx666 5353 364 Nguyenthianhhoa xxx868 20000 365 Kyen xxx186 40000 366 Nhà hảo tâm xxx068 20000 367 Nguyễn xxx990 100000 368 Văn Anh Tuấn xxx234 5000 369 Mr P xxx597 40000 370 Bùi Quang Vinh xxx357 10000 371 High High xxx892 8000 372 Panda Nguyên xxx381 100000 373 Khang xxx665 10000 374 NHTT xxx224 100000 375 Quỳnh Như xxx000 5000 376 Tai Tran xxx800 20000 377 Tony Thành xxx296 50000 378 Trịnh Văn Đoàn xxx881 10000 379 Benny Nguyen Khoi xxx994 10000 380 ㊎︵dũng︵genji︵㊎ xxx102 10000 381 르 탄 부 xxx560 200000 382 Hoa Tran xxx097 20000 383 Đỗ Mạnh Hùng xxx128 5000 384 Bảo Châu xxx224 6000 385 Dvkt xxx605 100000 386 Phước Lộc xxx874 5000 387 Tho Phan xxx866 10000 388 Hothiut xxx491 8000 389 Liễu xxx903 20000 390 Nhà hảo tâm xxx495 50000 391 Nhà hảo tâm xxx583 20000 392 Nguyễn Văn Phú xxx767 5000 393 Vũ Xinh Trai xxx262 50000 394 Dũng Anh xxx996 10000 395 Tran Quoc Kietnhok xxx256 6000 396 Nguyen Vo Anh Thu xxx072 10000 397 Thùy Trang xxx255 5000 398 Dao Phuong xxx352 20000 399 Thế Quý xxx831 10000 400 Triệu Vy xxx495 100000 401 Nguyễn Công Thắng xxx566 20000 402 Linh xxx493 10000 403 Huy Tran xxx631 100000 404 Ledop xxx886 50000 405 Mai Tran xxx795 100000 406 Huỳnh Công Duy xxx420 5555 407 Huỳnh Công Duy xxx420 5047 408 Thu Loan xxx778 10000 409 Thanh Hải xxx309 10000 410 Trần Văn Nhân xxx677 5000 411 Nam xxx729 7000 412 Nhà hảo tâm xxx058 10000 413 Tabi xxx468 20000 414 Joker Béo xxx191 6500 415 Nguyen Thi Loan xxx137 200000 416 Nhà hảo tâm xxx723 20000 417 Nhà hảo tâm xxx311 20000 418 Nhà hảo tâm xxx930 8000 419 Nhà hảo tâm xxx237 20000 420 Manh Hung xxx516 10000 421 Nhà hảo tâm xxx556 20000 422 Bùi Hoàng Khôi xxx370 10000 423 Nhà hảo tâm xxx160 20000 424 Duy Khánh xxx567 6000 425 Nhà hảo tâm xxx369 20000 426 Hùng xxx685 5000 427 Do Sy Quang xxx015 300000 428 Q Hung ̲nuce xxx555 20000 429 Khánh Vân xxx751 5000 430 Nhà hảo tâm xxx365 5000 431 Hồ Mỹ Lệ xxx191 9000 432 Han Thai Ngoc xxx266 10000 433 Quá Khứ Buồn xxx704 7000 434 Phạm Tùng Lâm xxx373 100000 435 Mộng Hồng Trần xxx440 20000 436 ๖ۣۜtiểu Phiền Toái๖ۣ xxx300 20000 437 Hoài Thanh xxx742 5000 438 Iphone Vinh Cơ xxx234 30000 439 Đinh Văn Thủy xxx897 7000 440 Trần Huy Hoàng xxx594 50000 441 Huynh Khoa xxx735 5000 442 Bèo Dạt Mây Trôi xxx293 5000 443 Linh Ng xxx103 1500000 444 Bép Bép xxx645 20000 445 Quí Nguyễn xxx749 6000 446 Văn Linh xxx129 10000 447 Ngọc Huệ xxx523 200000 448 Nhà hảo tâm xxx664 100000 449 Lam xxx945 50000 450 Tuyết Băng xxx548 20000 451 H Minh xxx404 12000 452 Lý Đặng xxx446 10000 453 Nguyễn Thùy Dương xxx084 5000 454 Nguyễn Xuân Sơn xxx204 10000 455 Nhà hảo tâm xxx516 200000 456 an chu xxx150 5000 457 Diệp xxx209 20000 458 Phương Anh Hoàng xxx497 100000 459 Nhà hảo tâm xxx730 10000 460 Tiên xxx836 10000 461 Bảo Lộc xxx578 100000 462 Phan Lệ Xuân xxx744 10000 463 Linhji xxx780 10000 464 Nguyễn Hoàng Bunny Dubstep xxx090 10000 465 Lương Ngọc Tiến xxx779 100000 466 New Start xxx162 5000 467 Bình Minh xxx327 8000 468 Nguyễn Thành Công xxx107 10000 469 Tiendung xxx173 10000 470 Ngo Thanh Binh xxx308 20000 471 Nguyen Thi Anh Thu xxx381 100000 472 Ngapham xxx029 30000 473 Vận Như xxx709 100000 474 Ngọc Võ xxx024 20000 475 Ngan Ma xxx969 5000000 476 Dung Nguyen xxx189 200000 477 Dung Nguyen xxx189 300000 478 Minmin xxx675 50000 479 H Tiến xxx054 5000 480 Lê Văn Dũng xxx673 20000 481 Đức Thọ xxx157 10000 482 Nhà hảo tâm xxx235 20000 483 Tien Minh xxx682 10000 484 Nguyen Trang xxx288 200000 485 Bích Bích xxx700 50000 486 Thanh Dâng xxx321 20000 487 Thanh Dâng xxx321 20000 488 Phuong Lan xxx114 20000 489 Hortensia xxx816 50000 490 Chung Van Quang xxx635 5000 491 Computer Minh Luân xxx431 20000 492 Hằng Phú Quốc Sea Gift Đại Lý Hcm xxx828 26000 493 Ngọc Hương xxx210 10000 494 Trân Trân Shop xxx099 50000 495 Linh Logan xxx282 50000 496 Nhà hảo tâm xxx080 20000 497 Đạt Đoàn xxx865 25000 498 Tuan Nguyen xxx269 50000 499 Hiếu Nguyễn xxx577 10000 500 Việt xxx160 20000 501 Thiết xxx869 12500 502 Buinhan xxx822 10000 503 Nguyễn Ngọc xxx851 5000 504 Vo Ba Nam xxx979 90000 505 Phan Minh Nguyệt xxx347 20000 506 Thoaiminh xxx684 70000 507 Ly Phạm xxx330 100000 508 Thúy Hằng xxx617 50000 509 Minh Pham xxx260 20000 510 Lavender xxx462 8000 511 Trân Nữ Tôn xxx930 10000 512 Lê Chí Hào xxx427 100000 513 Hưng xxx678 8105 514 Lê Minh Khang xxx525 5000 515 Quyền xxx111 10000 516 Nhà hảo tâm xxx576 11473 517 Diễm Trinh xxx920 5000 518 Vi Yurik xxx356 10000 519 Tran Thuy Linh xxx816 50000 520 Pphúc Vvủ xxx438 30000 521 Hanh Nguyen xxx907 100000 522 Mỹ Duyên xxx608 1000000 523 Nguyễn Thị Huyền My xxx302 20000 524 Huyền Huyền xxx324 30000 525 Nhà hảo tâm xxx369 10000 526 Nhà hảo tâm xxx556 20000 527 Ngân Nguyễn xxx508 100000 528 Trinh Shop xxx009 20000 529 Tâm Tâm xxx583 20000 530 Vũ Yến xxx980 5000 531 Hữu Phong xxx838 20000 532 Ok Men xxx775 10000 533 Nguyễn Đình Tiên xxx104 10000 534 Nghia xxx954 10000 535 Taurus Q xxx852 6000 536 Lê Tường Thuật xxx183 7289 537 Vũ Quang Duy xxx792 100000 538 Nhà hảo tâm xxx161 7000 539 Hoàng Anh Hiệp xxx532 6666 540 Hoàng Tùng xxx660 5555 541 Đức Anh xxx760 7000 542 Vigin Nguyễn xxx448 6000 543 Nhà hảo tâm xxx274 20000 544 Hoàng Huyền Trang xxx479 5000 545 Tiến Trang xxx454 6000 546 Văn Bé xxx941 99000 547 Iu Vk Ngọc xxx772 5000 548 Nhà hảo tâm xxx907 20000 549 Vũ Lee xxx592 20000 550 Ngô Cường xxx692 10000 551 Võ Anh Kiệt xxx994 100000 552 Tiên Đình xxx324 10000 553 Nguyễn Viên xxx797 10000 554 Nhà hảo tâm xxx126 8000 555 Trang Trần xxx633 20000 556 Nguyễn Trung Kiên xxx329 7529 557 Nhà hảo tâm xxx402 5000 558 Nhà hảo tâm xxx402 5001 559 Noon xxx476 100000 560 Phuong Lan xxx114 20000 561 Mạnh Hưng xxx199 10000 562 Linh Lin xxx985 20000 563 Nguyễn Cường xxx975 6999 564 Hong Rosa xxx443 10000 565 Bảo Bình xxx575 6798 566 Trần Uy Vũ xxx091 200000 567 C Ừ Ơ N G xxx808 100000 568 Thanh Trúc xxx453 50000 569 Lê Trung xxx379 30000 570 Lộc Nguyên xxx802 100000 571 Nguyễn Tuấn Duy xxx265 7000 572 Mr Thinh xxx824 100000 573 Thuhuyên xxx906 20000 574 Thiên Hạ Bá Đạo xxx574 350000 575 Phạm Nhật Hồng xxx985 10000 576 Phương Bắc xxx952 5200 577 Khuê Đậu xxx647 20000 578 Đinh Tiến Dũng xxx595 20000 579 Nhà hảo tâm xxx700 50000 580 Đoàn Mạnh Nam xxx580 10000 581 Nguyễn Văn Đạt xxx304 200000 582 Try Your Best xxx339 300000 583 Nhà hảo tâm xxx541 300000 584 Sinh La Pulga xxx333 16000 585 Nhà hảo tâm xxx494 10000 586 Maihung xxx102 20000 587 Nguyễn Tuấn xxx014 2000000 588 Đỗ Hiếu xxx450 200000 589 Nhà hảo tâm xxx685 50000 590 Hoàng Tùng xxx042 10000 591 Trần Đình Long xxx580 250000 592 ๖ace︵kuln xxx909 5400 593 Nguyenviethien xxx421 10000 594 Nhà hảo tâm xxx454 50000 595 Nhà hảo tâm xxx441 50000 596 Tuyết Nguyễn xxx819 5000 597 Tuấn Nguyễn xxx185 265842 598 Hùng xxx595 20000 599 Nhà hảo tâm xxx358 20000 600 Vu Linh Nguyen xxx093 1000000 601 Thiên Phúc xxx902 5000 602 Nguyễn Như Cương xxx332 20000 603 Thanh Thuy xxx937 10000 604 Vi Vũ xxx329 10000 605 Quốc Dũng xxx728 500000 606 Nhà hảo tâm xxx646 10000 607 Nhà hảo tâm xxx819 50000 608 Tuan Do xxx195 10000 609 Trânn xxx786 6088 610 Vu Ngoc Chiên xxx444 6000 611 Thoan xxx980 9000 612 bear xxx981 100000 613 Nhà hảo tâm xxx189 50000 614 Liem xxx338 8000 615 Mỹ Thanh xxx495 20000 616 Villalove xxx716 10000 617 Phong Phú xxx373 10000 618 Anh Đạt xxx350 6000 619 Quang xxx124 10000 620 Phoenix xxx688 303379 621 Nhà hảo tâm xxx368 30000 622 Kẹo Kéo xxx907 50000 623 Nhà hảo tâm xxx909 100000 624 Đặng Nguyễn xxx279 20000 625 Xuân Đoàn Nông xxx234 17000 626 Vi xxx220 128000 627 Namphannp xxx322 7000 628 James xxx428 10000 629 Tony Thành xxx296 100000 630 Nothing To Lose xxx846 200000 631 Tran Ngoc xxx010 100000 632 Trần Tiến xxx122 20000 633 Hoàng Hiền xxx266 20000 634 Memngon xxx365 100000 635 Dung Huỳnh xxx192 10000 636 Htmạnh xxx558 10000 637 Nhà hảo tâm xxx742 8000 638 Tín Trần xxx868 8000 639 Nhà hảo tâm xxx087 100000 640 Nhunggg Nguyễn xxx356 100000 641 Delete xxx256 10000 642 Oanh xxx013 7000 643 Dương Hải xxx920 5400 644 Phương Nga xxx337 20000 645 Nhà hảo tâm xxx525 14000 646 Kẹo Kéo xxx907 100000 647 Loan xxx958 30000 648 Gia Huy xxx131 10000 649 Nguyễn Duy Quang xxx728 6000 650 Mạnh xxx762 10000 651 Nguyenvan xxx145 100000 652 Trân Châu xxx438 20000 653 Thùy Trang xxx292 50000 654 Ai Van xxx689 10000 655 Lê Quang Hiệp xxx124 250000 656 Tú xxx830 10000 657 Đặng Huy xxx383 20000 658 Đào Trần xxx979 7100 659 Văn Trung Phạm xxx690 5000 660 Quang Đức xxx983 20000 661 Nhà hảo tâm xxx662 20000 662 Vmagic xxx925 10000 663 Tran Thi Nga xxx240 100000 664 Tuệ Anh xxx811 50000 665 Tranglee xxx411 10000 666 Huyền Trang Panda xxx698 5000 667 Tranthuyphuong xxx939 20000 668 Long xxx989 20000 669 Vũ xxx014 5000 670 Duythai xxx596 100000 671 Nhà hảo tâm xxx102 7000 672 Văn Luyện xxx485 20000 673 Nguyễn Viết Thái Dương xxx917 20000 674 Duy Tùng xxx647 10000 675 Ơn xxx836 10000 676 Thinhnguyenquoc xxx825 10000 677 Vupva xxx345 20000 678 Nguyễn Quốc Lộc xxx693 10000 679 Nguyen Hoa xxx490 7000 680 Phúc Hưng xxx684 10000 681 My Love xxx679 10000 682 Thaiquyenmc xxx329 5000 683 Thanh Tiền xxx239 20000 684 Nhi Doan xxx281 100000 685 Phúc Vĩnh xxx599 37439 686 Tam Tun Tit xxx917 20000 687 Mrs Vân xxx322 20000 688 Thành Công xxx994 20000 689 Nguyễn Minh Hoàng xxx299 10000 690 Tâm Nguyễn xxx757 10000 691 Kỳ xxx190 69000 692 Xuân Tình xxx559 50000 693 Như Ý xxx637 20000 694 Mt xxx948 50000 695 Thanh Tùng xxx171 10000 696 Phạm Minh Du xxx875 20000 697 Tiến xxx408 20000 698 Ngô Ngọc Anh xxx394 10000 699 Văn Thanh Cgc xxx717 10000 700 Nhà hảo tâm xxx792 50000 701 Nhà hảo tâm xxx560 10000 702 T H xxx537 100000 703 Ngọc Huyền xxx736 50000 704 Thùy Linh xxx132 10000 705 Mr Hữu Hạnh xxx325 20000 706 Nhà hảo tâm xxx049 10000 707 Huy Sơn xxx111 10000 708 Lehoangantp xxx757 50000 709 Nguyen Thi Doan Trang xxx381 50000 710 Nô Min Tùng xxx203 50000 711 Lan Sún xxx850 10000 712 Slam xxx505 10000 713 Phạm Thanh Nam xxx239 50000 714 Tô Như Tùng xxx567 5000 715 Nhà hảo tâm xxx526 10000 716 Cường xxx815 20000 717 Huy Nam Namu xxx045 5407 718 Nguyễn Văn Thuận xxx821 5982 719 Nguyen Phuc xxx623 8000 720 Treasury Phát xxx120 20000 721 Nhà hảo tâm xxx282 20000 722 Tungdq xxx255 100000 723 Mr Linh xxx633 20000 724 Hậu xxx339 5000 725 Thiên Thủy xxx691 100000 726 Lương Minh Nguyệt xxx003 10000 727 Trần Dương xxx806 500000 728 Hoa Phượng xxx396 20000 729 Lâm Trí Hảo xxx845 100000 730 Tuyết xxx744 10000 731 Mín xxx388 20000 732 Hoang Xuan xxx677 100000 733 Nguyentrangcgmailcom xxx333 200000 734 Nhân Nhân xxx024 9000 735 Kim Sang xxx918 200000 736 Thích Thiện Thông xxx370 20000 737 Win xxx823 10000 738 Nhà hảo tâm xxx312 20000 739 Ha Chuong xxx922 20000 740 Kim Nghĩa xxx623 20000 741 Ngo Thanh Mai xxx625 10000 742 Nhật Nguyên xxx700 10000 743 Dung Tien xxx384 100000 744 Nguyen Huu Chinh xxx358 20000 745 TrongNguyen xxx187 10000 746 Nguyễn Vui xxx790 10000 747 Đạt Nguyễn Dat Fd xxx915 100000 748 Hưng Nhổn xxx154 10000 749 Đỗ Lê Sơn 090 xxx709 100000 750 Nguyễn Hoàng Anh xxx589 50000 751 Hùng xxx405 20000 752 Henry xxx081 9500 753 Nguyen Thanh Cao xxx220 50000 754 Thùy Hương xxx058 10000 755 Nhà hảo tâm xxx557 10000 756 Tranquocnam xxx305 15800 757 Trang Luu xxx589 10000 758 Nhà hảo tâm xxx368 10000 759 Nhà hảo tâm xxx451 20000 760 Nhsaigon xxx155 100000 761 Múp xxx091 100000 762 Trương Hoàng Linh xxx153 5000 763 Kim Huyen xxx264 100000 764 Daotien xxx689 10000 765 Nhà hảo tâm xxx862 10000 766 Lộc xxx288 5147 767 Trin Trin xxx013 20000 768 Nguyen Tuan Kiet xxx714 50000 769 Nghiem Vo xxx529 100000 770 Kimbich xxx258 100000 771 Nhà hảo tâm xxx190 50000 772 Vũ Văn Ninh xxx283 50000 773 Penny Nhu xxx231 50000 774 Phạm Đình Luân xxx227 100000 775 Nam Bùi Vũ xxx570 20000 776 Phong Phạm xxx566 10000 777 Công Thành xxx833 50000 778 Nhà hảo tâm xxx472 500000 779 Huy King xxx917 20000 780 Lượm xxx589 100000 781 Dương Phước Lễ xxx772 27000 782 Thúy Nguyễn xxx559 100000 783 JOKER xxx406 500000 784 Nhà hảo tâm xxx774 50000 785 Windy xxx513 20000 786 Minh Đăng xxx451 10000 787 Đỗ Đăng Thời xxx078 100000 788 Phương xxx959 10000 789 Myo xxx519 20000 790 Mén xxx082 30000 791 Dũng xxx296 10000 792 Lê Thanh xxx214 200000 793 Nhà hảo tâm xxx990 50000 794 Nhà hảo tâm xxx597 100000 795 Pham Huy Hung xxx967 100000 796 Bé Bờm xxx988 5500 797 Lươngtứ Tín xxx855 9000 798 Dieu Huong xxx936 20000 799 Uyền Nguyễn xxx193 10000 800 Oanh Trái Cây Sỉ xxx010 100000 801 Phuong Lan xxx114 20000 802 Hà Thanh Dương xxx693 5000 803 Nhà hảo tâm xxx057 50000 804 Nhà hảo tâm xxx818 100000 805 Yến Yến xxx680 20000 806 Lala xxx426 10000 807 Mryta xxx409 50000 808 Dat Vo xxx656 2000000 809 Vinh Hoang xxx467 100000 810 Hà xxx198 23000 811 Trần Đức Hận xxx865 10000 812 Vu Van Thiet xxx049 20000 813 Kẩm Hương xxx272 50000 814 Mạnh Nguyễn xxx539 14000 815 Atiến xxx222 20000 816 Trần Ngọc Lan xxx466 55000 817 Cẩm Mi xxx260 5000 818 Hùng Tôn Trọng xxx062 10000 819 Lê Bá Đức xxx220 10000 820 Nguyễn Tú xxx762 8000 821 Thanh Nguyên xxx758 40000 822 Trang Trang xxx672 16000 823 Nhà hảo tâm xxx930 10000 824 Tran Thi Hai Ly xxx512 8000 825 Vien Nguyen xxx027 50000 826 Thắng Pq xxx497 9319 827 Loan Nguyen xxx927 15000 828 Dũng V Q xxx668 10000 829 Nhà hảo tâm xxx479 5000 830 Nhà hảo tâm xxx346 20000 831 Quynhmy xxx795 10000 832 Linh Ca xxx214 10000 833 Uyên xxx152 10000 834 Nhà hảo tâm xxx914 20000 835 Quốc Trúc xxx737 5000 836 Nguyễn Bình xxx004 100000 837 Htnghia xxx113 5000 838 Áichipí xxx675 20000 839 Lộc Nguyên xxx474 100000 840 Uyênn xxx300 5000 841 Diệu Thúy xxx398 10000 842 Nhà hảo tâm xxx015 150000 843 Pt Hoài Thu xxx794 20000 844 Long Pham Thanh xxx430 100000 845 Bao xxx846 43000 846 Hải xxx449 20000 847 Bờm Hà xxx080 100000 848 Linh Vũ xxx725 100000 849 Đào Quang Hà xxx140 6785 850 Hương Thuỷ xxx419 20000 851 Bạch Duy xxx646 10000 852 Zoe Bee xxx668 100000 853 Khanh xxx496 100000 854 Nghia Nguyen xxx785 100000 855 Bix Rôm xxx358 100000 856 Nguyễn Hoàng Nghĩa xxx101 10000 857 Wong xxx989 200000 858 Nguyễn Trường Hùng xxx186 10000 859 Nguyen Van Vi xxx627 10000 860 Windy Đặng xxx693 19966 861 Duyên xxx200 100000 862 Quách Tấn Đạt xxx545 5000 863 Hoài Bão xxx829 7000 864 Mr B xxx452 10000 865 Tống Hữu Thắng xxx627 10000 866 Nhà hảo tâm xxx898 20000 867 Nguyễn Lưu xxx773 8000 868 Pham Thi Huong xxx645 10000 869 Lan Thanh Nguyen xxx910 10000 870 Nhà hảo tâm xxx486 14000 871 Lê Văn xxx026 20000 872 Ánh Điệp xxx595 10000 873 Phạm Hữu Ái xxx350 15000 874 Leenguyen xxx988 20000 875 Peony xxx963 100000 876 Trường Cá xxx730 5000 877 Nhà hảo tâm xxx795 8803 878 Xù xxx480 33000 879 Trần Thị Hường xxx991 20000 880 Đặng Thuỳ Dương xxx997 5898 881 Thu Ha xxx905 200000 882 Le Junsu xxx269 10000 883 Minh Quang xxx455 100000 884 Lộc Họ Nguyễn xxx954 11082 885 Eric Nguyễn Phương xxx039 50000 886 Kim Nguyen xxx271 6000 887 Dong Quynh Nga xxx102 20000 888 Mangpegiasi xxx497 5000 889 Nam Tran xxx984 5000 890 Nam Tran xxx984 5000 891 Nguyễn Thị Tuyết Mai xxx094 7000 892 Tung xxx394 72000 893 Huỳnh Lê xxx797 100000 894 Nguyễn Văn Thương xxx362 200000 895 Quỳnh Đỗ xxx188 10000 896 Thuy Dung xxx086 10000 897 Trần Anh Tiến xxx775 20000 898 Chiển Bùi xxx896 10000 899 Phương Quyên xxx902 10000 900 Kim Anh Đỗ xxx192 20000 901 Quyet Nguyen xxx029 20000 902 Khải Trương xxx532 11000 903 Linh Võ xxx116 5000 904 Van Nguyen xxx846 100000 905 Hải Mercedes xxx618 22790 906 Võ Tấn Kiệt xxx922 10000 907 Rain xxx903 5000 908 Nhà hảo tâm xxx319 14000 909 Nguyễn Kiều Minh Hậu xxx611 5000 910 Tùy Phong xxx153 10000 911 Ngọc Bích xxx864 5000 912 Nhà hảo tâm xxx431 20000 913 Nguyễn Như Ý xxx363 5000 914 Nhà hảo tâm xxx454 5000 915 Nguyễn Hùng xxx269 10000 916 Nhà hảo tâm xxx158 10000 917 Anh Đức xxx836 5000 918 Diệp Anh Anita xxx348 10000 919 Võ Huỳnh xxx378 10000 920 Xuân Cừ xxx469 50000 921 Nhà hảo tâm xxx430 5000 922 Vũ Kha xxx634 10000 923 Trần Đức Đại xxx550 500000 924 Nhà hảo tâm xxx212 100000 925 Hoangthithuha xxx169 10000 926 Hồng Liên xxx968 10000 927 Tsunami xxx889 100000 928 Nhà hảo tâm xxx737 10000 929 Phạm Tùng xxx568 100000 930 NGUYEN Thao Nguyen xxx308 5362 931 Nhà hảo tâm xxx243 100000 932 Nguyễn Chiến xxx889 8000 933 Hoa xxx678 28000 934 Hoa xxx678 100000 935 Thanh Uyen xxx269 10000 936 Lan Trần Phát xxx919 50000 937 Nguyễn Thị Kiều Trinh xxx592 15000 938 Nguyễn Văn Thành xxx792 10000 939 Xuân Trường xxx645 20000 940 Mrntthi xxx755 33733 941 Do Nga xxx910 20000 942 Giangyen Quang xxx845 18000 943 Diệp xxx680 100000 944 Kim Nguyệt Trân xxx734 200000 945 Tuyết Trân xxx369 5000 946 Nvhunght xxx545 5000 947 Phatminhtien xxx309 5000 948 Nhà hảo tâm xxx481 100000 949 Lê Ngọc Hưng xxx185 100000 950 Nhà hảo tâm xxx825 100000 951 Quynh Vu xxx932 20000 952 Libra Lương xxx380 10000 953 Maihan Nguyen xxx446 10000 954 Kieuphan xxx201 10000 955 Hoanghuynh xxx596 100000 956 Nhà hảo tâm xxx567 7000 957 Nguyễn Văn Hoài Thanh xxx578 20000 958 Elaine Nguyễn xxx464 20000 959 Nhà hảo tâm xxx855 10000 960 Hoàng Nguyễn xxx030 100000 961 Đàng Duy xxx037 20000 962 Ngoc Nhu xxx536 50000 963 Thảo Quyên xxx870 50000 964 Duy Hai xxx813 50000 965 Phạm Minh Hậu xxx613 10000 966 Thảo Phạm xxx571 20000 967 Vương Nam xxx324 10000 968 Ngân xxx487 5000 969 Cù Ngọc Tuấn Tài xxx446 50000 970 Hồng Miêu xxx744 200000 971 Trần Nhật xxx016 100000 972 Missthaonguyendesign xxx719 50000 973 Thuỵ xxx270 10000 974 Trần Thanh Huyền xxx972 20000 975 Nhà hảo tâm xxx476 20000 976 Nhà hảo tâm xxx784 100000 977 Nhà hảo tâm xxx188 100000 978 Phusàu xxx158 10000 979 Phuong Lan xxx114 20000 980 Standa Việt Nam xxx743 20000 981 Nhà hảo tâm xxx851 15000 982 Shyn xxx064 10000 983 Nguyễn Hùng Tín xxx920 50000 984 Sang Hoang xxx419 50000 985 Huynhtantai xxx469 50000 986 Đặng Đình Thi xxx777 5000 987 Lê Hiển xxx969 35000 988 Nhà hảo tâm xxx875 10000 989 Huu Phong xxx501 10000 990 Lam Le Nghi xxx609 20000 991 Tang Huynh My Kim xxx695 20000 992 Ngô Quang Cảm xxx712 10000 993 Bùi Văn Chiến xxx127 20000 994 Nguyễn Anh xxx404 10000 995 Trung Boss xxx111 20000 996 Anh Bi xxx643 20000 997 Huyền Bee xxx372 50000 998 Trần Mỹ Ngọc xxx158 10000 999 Hiền Trần xxx295 10000 1000 Pham Van xxx761 20000 1001 Nhà hảo tâm xxx999 5500 1002 Phạm Minh xxx900 50000 1003 Lan Huong xxx327 50000 1004 Bảo xxx662 5000 1005 Chanh xxx666 19000 1006 Gió Tlh xxx847 10000 1007 nguyen ha xxx512 50000 1008 Buồn Đời xxx358 20000 1009 Dũng Everest xxx256 25000

Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/ban-doc-ho-tro-dong-bao-mien-trung-bi-bao-lu-qua-zalopay-tiep-theo-1301445.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY