MangYTe

Khoa học hôm nay

Ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ

(HNM) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030.
Mục lục

(HNM) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hằng năm tăng mạnh, bình quân đạt 30%, trên 35% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 20%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 35%. Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học Việt Nam đạt trên 40% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước.

Để đạt được những mục tiêu trên, Chương trình đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ; thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học công nghệ; phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ; tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học công nghệ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học công nghệ; phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học công nghệ…

Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1005623/ban-hanh-chuong-trinh-phat-trien-thi-truong-khoa-hoc-va-cong-nghe)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY