MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Ban hành danh mục các chất ma túy và tiền chất

(PetroTimes) - Ngày 25/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.
Mục lục
Ảnh minh họa

Ban hành kèm theo nghị định 57/2022/nđ-cp là 4 danh mục chất ma túy và tiền chất.

Cụ thể, danh mục i: các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục ii: các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục iii: các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục IV: Các tiền chất (IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy; IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy).

Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất, chất ma túy và tiền chất dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y theo quy định tại nghị định số 105/2021/nđ-cp ngày 4/12/2021 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của luật phòng, chống ma túy.

Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo nghị định này liên quan đến mục đích bất hợp pháp hoặc theo quy định tại 03 công ước của liên hợp quốc về phòng, chống ma túy thì bộ công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với bộ y tế, bộ công thương, bộ khoa học và công nghệ, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan xem xét, trình chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh mục đó.

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 60/2020/nđ-cp sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo nghị định số 73/2018/nđ-cp ngày 15/5/2018 của chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

P.V

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/ban-hanh-danh-muc-cac-chat-ma-tuy-va-tien-chat-663812.html)

Chủ đề liên quan:

ma túy tiền chất ma túy

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY