Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Bảng đối chiếu thai tức theo Tử Bình

Thai tức, còn gọi là thai nguyên. Lấy can chi của trụ ngày làm chuẩn, tức là lấy can chi tương hợp với can chi ngày làm thai tức. Ví dụ: Sinh ngày Giáp Tý, lấy ngũ hợp của can ngày Giáp là Kỷ (Giáp hợp Kỷ), lại lấy lục hợp của chi ngày Tý là Sửu (Tý hợp Sửu) ta có tổ hợp can chi Kỷ Sửu là thai tức. Can chi của thai nguyên và can chi của thai tức tương sinh trợ giúp nhau là tốt, tương xung tương khắc là xấu. Dưới đây là chi tiết về bảng đối chiếu thai tức.
Mục lục
Ngày

trụ

Thai

tức

Ngày

trụ

Thai

tức

Ngày

trụ

Thai

tức

Ngày

trụ

Thai

tức

Ngày

trụ

Thai

tức

Ngày

trụ

Thai

tức

Giáp

Kỷ

Sửu

Giáp

Tuất

Kỷ

Mão

Giáp

Thân

Kỷ

Tỵ

Giáp

Ngọ

Ất

Mùi

Giáp

Thìn

Ất

Dậu

Giáp

Dần

Ất

Hợi

Ất

Sửu

Canh

Ất

Hợi

Canh

Dần

Ất

Dậu

Canh

Thìn

Ất

Mùi

Canh

Ngọ

Ất

Tỵ

Canh

Thân

Ất

Mão

Canh

Tuất

Bính

Dần

Tân

Hợi

Bính

Tân

Sửu

Bính

Tuất

Tân

Mão

Bính

Thân

Tân

Tỵ

Bính

Ngọ

Tân

Mùi

Bính

Thìn

Tân

Dậu

Đinh

Mão

Nhâm

Tuất

Đinh

Sửu

Nhâm

Đinh

Hợi

Nhâm

Dần

Đinh

Dậu

Nhâm

Thìn

Đinh

Mùi

Nhâm

Ngọ

Đinh

Tỵ

Nhâm

Thân

Mậu

Thìn

Quý

Dậu

Mậu

Dần

Quý

Hợi

Mậu

Quý

Sửu

Mậu

Tuất

Quý

Mão

Mậu

Thân

Quý

Tỵ

Mậu

Ngọ

Quý

Mùi

Kỷ

Tỵ

Giáp

Thân

Kỷ

Mão

Giáp

Tuất

Kỷ

Sửu

Giáp

Kỷ

Hợi

Giáp

Dần

Kỷ

Dậu

Giáp

Thìn

Kỷ

Mùi

Giáp

Ngọ

Canh

Ngọ

Ất

Mùi

Canh

Thìn

Ất

Dậu

Canh

Dần

Ất

Hợi

Canh

Ất

Sửu

Canh

Tuất

Ất

Mão

Canh

Thân

Ất

Tỵ

Tân

Mùi

Bính

Ngọ

Tân

Tỵ

Bính

Thân

Tân

Mão

Bính

Tuất

Tân

Sửu

Bính

Tân

Hợi

Bính

Dần

Tân

Dậu

Bính

Thìn

Nhâm

Thân

Đinh

Tỵ

Nhâm

Ngọ

Đinh

Mùi

Nhâm

Thìn

Đinh

Dậu

Nhâm

Dần

Đinh

Hợi

Nhâm

Đinh

Sửu

Nhâm

Tuất

Đinh

Mão

Quý

Dậu

Mậu

Thìn

Quý

Mùi

Mậu

Ngọ

Quý

Tỵ

Mậu

Thân

Quý

Mão

Mậu

Tuất

Quý

Sửu

Mậu

Quý

Hợi

Mậu

Dần

(Theo Tử bình nhập môn)

Nguồn: Lịch ngày tốt (https://lichngaytot.com/12-con-giap/bang-doi-chieu-thai-tuc-276-153922.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY