MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số: Tránh việc “chính sách thì rất hay nhưng bố trí nguồn lực thì hạn chế”

(Tổ Quốc) - Phát biểu trong buổi thảo luận về kinh tế - xã hội và phòng chống dịch COVID-19 vào sáng nay (9/11), ĐB Hoàng Quốc Khánh (Đoàn Lai Châu) bày tỏ quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Mục lục

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số: Tránh việc “Chính sách thì rất hay nhưng bố trí nguồn lực thì hạn chế”  - Ảnh 1.

ĐB Hoàng Quốc Khánh (Đoàn Lai Châu).

Theo đb hoàng quốc khánh, di sản văn hóa tạo nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc, tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục, kiến trúc.

Tuy nhiên, từ sự phát triển chung của xã hội, quá trình hội nhập, giao lưu quốc tế, một số nét bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc như trang phục, diễn xướng dân gian, dân ca, dân vũ, phong tục tập quán có nguy cơ mai một và dần bị phai nhạt.

Tình trạng đồng hóa trong các hoạt động văn hóa, lối sống bộc lộ rõ nét đòi hỏi cần phải bảo tồn một cách cấp thiết.

"Nếu có dịp đi dự các ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng bản miền núi của các dân tộc thiểu số, hay dự các lễ hội truyền thống, rất nhiều nơi người dân không còn biết bài hát và điệu múa của dân tộc mình. Không chỉ âm nhạc mà ngay cả tiếng nói cũng bị mai một, hoặc có nguy cơ mai một, nhiều dân tộc không còn nói tiếng mẹ đẻ mà nói tiếng của dân tộc khác. Những lễ hội truyền thống, những lễ hội đẹp nhiều khi chỉ còn trong trí nhớ của già làng, trưởng bản" - ĐB này nêu thực trạng.

Theo ĐB Hoàng Quốc Khánh, nguyên nhân rất nhiều, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu.

Ngày 14/10/2021, thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030. trong đó có dự án thành phần phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch.

Vị ĐB đoàn Lai Châu cho biết, đồng bào các dân tộc thiểu số rất vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, thiết thực và đồng bộ, ĐB đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí đủ nguồn lực tránh việc "chính sách thì rất hay nhưng bố trí nguồn lực thì hạn chế".

Thứ hai, cần tập trung chỉ đạo điều tra toàn diện, nghiên cứu, sưu tầm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật cổ truyền đặc sắc, phát huy văn hóa dân gian của từng địa phương, từng dân tộc.

Vị ĐB này cũng đề nghị xây dựng ngân hàng dữ liệu về văn hóa vật thể và phi vật thể, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để bảo quản, giữ gìn lâu dài tài liệu hiện vật tại các bảo tàng, cơ quan lưu trữ tư liệu lịch sử văn hóa tại Trung ương và địa phương.

"Cần đưa nội dung truyền tải các loại hình văn hóa truyền thống vào trong cấp học phổ thông, và thực hiện thống nhất đồng bộ trong phạm vi cả nước để bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ trẻ" - ĐB Hoàng Quốc Khánh nêu quan điểm.

Thế Công

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/bao-ton-phat-huy-gia-tri-van-hoa-cua-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tranh-viec-chinh-sach-thi-rat-hay-nhung-bo-tri-nguon-luc-thi-han-che-20211109110636968.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY