MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Bảo tồn tối đa các thành phần kiến trúc gốc có giá trị của di tích Thành cổ Luy Lâu

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 516/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, hạng mục tu bổ, tôn tạo đền Lũng Khê, chùa Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Mục lục

Theo đó, bộ vhttdl thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ luy lâu và hệ thống tứ pháp, huyện thuận thành hạng mục tu bổ, tôn tạo đền lũng khê, chùa tổ, gồm các nội dung:

Đối với chùa Tổ: Tu bổ Chùa chính (Tam bảo), Tam quan; tôn tạo nhà Pháp đường, nhà Tăng, soạn lễ, lầu hóa vàng; xây dựng mới hành lang Tả, hành lang Hữu; cải tạo hạ tầng kỹ thuật.

Đối với đền Lũng Khê: Tu bổ cầu đá, hồ nước; tôn tạo cổng tứ trụ và Tả vu, Hữu vu.

Bộ vhttdl cũng lưu ý, cần sử dụng các biện pháp nối, vá, ốp mang... để tu bổ các cấu kiện gỗ, đảm bảo bảo tồn tối đa các thành phần kiến trúc gốc có giá trị.

>>> Chi tiết văn bản tại đây./.

Thanh Thủy

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/bao-ton-toi-da-cac-thanh-phan-kien-truc-goc-co-gia-tri-cua-di-tich-thanh-co-luy-lau-192021242103748262.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY