MangYTe

Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

(MangYTe) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương hằng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện việc bảo vệ, phát huy giá trị của di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh theo quy định của pháp luật. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ tháng 11/2014.
Mục lục

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) hướng dẫn UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai thực hiện bảo vệ, phát huy giá trị của di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh theo Công ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chương trình bảo vệ, phát huy các giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của Việt Nam, trong đó có Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, theo đúng quy định của pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Bộ VH-TT&DL khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chính sách về bảo vệ, quản lý và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối, bố trí vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện công tác bảo vệ, phát huy giá trị của di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Vi Tân

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo pháp luật (https://baophapluat.vn/nghe-thuat/bao-ve-phat-huy-gia-tri-di-san-dan-ca-vi-giam-nghe-tinh-532919.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY