MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam

(Tổ Quốc) - Chiều 30/11 tại Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Vicas) và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương tại Nhật Bản (IRCI) tổ chức tọa đàm Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp.
Mục lục

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam (vicas) và trung tâm nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu á- thái bình dương tại nhật bản (irci).

Tọa đàm được kết nối trực tuyến từ viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam với trung tâm nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu á- thái bình dương tại nhật bản

Pgs.ts nguyễn thị thu phương, phó viện trưởng phụ trách viện văn hóa nghệ thuật (vhnt) quốc gia việt nam, tọa đàm được tổ chức với các nội dung: đánh giá công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc việt nam theo luật di sản văn hóa của việt nam và theo công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể năm 2003 của unesco; những vấn đề cấp thiết trong việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể hiện nay; định hướng và giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc việt nam giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

Ông wataru iwamoto, tổng giám đốc irci cho biết, irci là một trung tâm cấp 2 của unesco trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. được thành lập vào năm 2011 tại nhật bản, irci giúp tuyên truyền và thực hiện công ước 2003 cùng với các tổ chức liên quan. irci làm việc nhằm nâng cao việc bảo tồn của di sản văn hóa phi vật thể thông qua việc chủ trì và điều phối các nghiên cứu trong khu vực châu á- thái bình dương phù hợp với chiến lược của unesco.

Năm 2019, irci đã khởi động dự án thu thập dữ liệu nghiên cứu một cách bền vững cho việc bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu á- thái bình dương nhằm cải thiện cơ chế thu thập dữ liệu; trong đó, irci đã thiết lập quan hệ đối tác với nhiều viện nghiên cứu. vicas là một trong những đối tác quan trọng.

"hi vọng rằng sự phát triển của dự án này sẽ không chỉ đảm bảo việc thu thập dữ liệu nghiên cứu một cách bền vững mà còn thúc đẩy nghiên cứu như một trong những biện pháp bảo vệ, đã được đề cập trong công ước 2003. chúng tôi tin rằng việc thúc đẩy nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể thực sự là một vấn đề cấp bách... và hội thảo sẽ tham gia tích cực vào việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu á- thái bình dương"- ông wataru iwamoto, tổng giám đốc irci nói./.

Hồng Hà

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-phi-vat-the-tai-viet-nam-2021113020402647.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY