MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Bế mạc Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV

MangYTe - Chiều 19/6, sau khi biểu quyết thông qua các Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV.
Mục lục

Trước khi chủ tịch quốc hội phát biểu bế mạc, quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về: chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"; nghị quyết chung của kỳ họp, trong đó có nội dung về việc thực hiện nghị quyết số 88/2014/qh13 của quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (nếu có), việc bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam,...

Bế mạc Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp.

Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch covid-19, kỳ họp thứ 9 là kỳ họp đầu tiên được tiến hành theo 2 đợt. đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà quốc hội đến 63 đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 20 - 29/5. đợt 2 họp tập trung tại nhà quốc hội từ ngày 8 - 19/6.

Bên cạnh đó, quốc hội xem xét, thảo luận các báo cáo bổ sung về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, do đó, các vị đại biểu quốc hội nghiên cứu, phân tích thấu đáo, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, khách quan để xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu nhằm sớm phục hồi nền kinh tế sau đại dịch covid-19, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đề ra các giải pháp thực hiện để phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số để đưa kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn.

Xem xét, thông qua 10 dự án luật, nhiều dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, góp phần đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Quốc hội; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp, huy động nguồn lực trong xã hội, nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, tại kì họp này, quốc hội phê chuẩn 3 điều ước quốc tế gồm: hiệp định thương mại tự do việt nam - eu (evfta), hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam - eu (evipa), gia nhập công ước số 105 của tổ chức lao động quốc tế (ilo) về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Quốc hội cũng tiến hành giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa xiv; quyết định công tác nhân sự, trong đó có thành lập hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét một số nội dung quan trọng khác.

L. B

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/be-mac-ky-hop-thu-9-quoc-hoi-khoa-xiv-20200619164853836.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY