Tin y tế hôm nay

Tin y tế

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày 24/12/2020, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại điểm cầu chính BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng 646 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện. Đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Mục lục

Đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ  phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 
Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đại diện Lãnh đạo một số Bộ, Ban ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Tại các điểm cầu địa phương có: đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, huyện và các sở, ban, ngành liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng trực thuộc BHXH tỉnh; lãnh đạo BHXH các quận, huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong toàn quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, tổng giám đốc bhxh việt nam nguyễn thế mạnh khẳng định, triển khai thực hiện nghị quyết số 21-nq/tw ngày 22/11/2012 của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bhxh, bhyt giai đoạn 2012-2020; nghị quyết số 28-nq/tw ngày 23/5/2018 hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương về cải cách chính sách bhxh, trong những năm qua, ngành bhxh việt nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. năm 2020, trong bối cảnh toàn cầu bị tác động bởi dịch bệnh covid-19 và thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền trung - tây nguyên, nhờ có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của chính phủ, thủ tướng chính phủ; sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, ngành bhxh việt nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2020     

 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh báo cáo tại Hội nghị

Những thành quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam đạt được trong năm 2020

một là, công tác xây dựng chính sách, pháp luật bhxh, bhtn, bhyt:  bhxh việt nam luôn chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách bhxh, bhyt, như: luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); luật bhyt (sửa đổi)… trong năm 2020 đã tham gia xây dựng 58 dự thảo nghị định, thông tư, trong đó có nhiều dự thảo quan trọng, như:  nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định quy định một số điều của luật việc làm về bhtn; nghị định về mức đóng bhxh bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quyết định của thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19… các ý kiến tham gia, xây dựng của bhxh việt nam đều được chính phủ, bộ, ngành ghi nhận, tiếp thu, qua đó góp phần củng cố, hoàn thiện chính sách pháp luật bhxh, bhyt phù hợp với thực tiễn, kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân được tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bhxh, bhyt.

hai là, công tác phát triển người tham gia bhxh, bhyt, bhtn: diện bao phủ bhxh được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó: số người tham gia bhxh tự nguyện gần 1,1 triệu người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với năm 2019; đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bhxh tự nguyện (chỉ tiêu tại nghị quyết 28-nq/tw đến hết năm 2021 là 1% nhưng đến năm 2020 đã vượt chỉ tiêu được giao) - tăng gấp gần 05 lần so với năm 2015. cả nước có gần 13,3 triệu người tham gia bhtn (đạt khoảng 27% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Chỉ tiêu bao phủ bhyt tiếp tục có bước tăng trưởng ấn tượng với khoảng 88 triệu người tham gia, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu nghị quyết số 01 của chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015. so với mục tiêu của nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xii của đảng và nghị quyết 21 của bộ chính trị vượt 10,85%. với tỷ lệ bao phủ này, việt nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bhyt toàn dân và về đích trước thời hạn. so với các quốc gia phát triển trên thế giới, để đạt mục tiêu bhyt toàn dân cần từ 40 đến 80 năm, trong khi việt nam là 17 năm.

ba là, công tác chi trả, giải quyết chế độ bhxh, bhyt, bhtn: năm 2020 đã giải quyết trên 133.300 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bhxh hàng tháng (đưa tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng khoảng 3,2 triệu người; trong đó: chi trả bằng tiền mặt cho gần 2,5 triệu người; chi trả cho trên 700 nghìn người qua tài khoản cá nhân); trên 897 nghìn người hưởng trợ cấp 1 lần; gần 9,6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (tăng 27,1% so với năm 2015); trên 1,006 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 170.481 người (gần 20,4%) so với năm 2019, tăng 91,2% so với năm 2015. đã thanh toán chi phí kcb bhyt cho trên 167,2 triệu lượt người kcb nội trú và ngoại trú, tăng 28,4% so với năm 2015.

toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Đặc biệt, trong trong thời gian xảy ra dịch bệnh covid-19, nhằm tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách bhxh, bhyt, ngành bhxh việt nam đã thực hiện linh hoạt phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng tại nhà, chi trả gộp 02 tháng trong cùng 01 kỳ chi trả; cấp thuốc bhyt cho người bị mắc bệnh mãn tính; thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ; cùng với đó, kịp thời tuyên truyền, giải thích, ngăn chặn tình trạng một số đối tượng lợi dụng, tranh thủ dịch bệnh, thiên tai để trục lợi quỹ bhxh, bhtn…

bốn là, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, từng bước triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra theo hình thức điện tử… qua đó chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra được nâng cao, thời gian thanh tra kiểm tra đối với các đơn vị được rút ngắn. tính đến tháng 12/2020, toàn ngành đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 3.054 đơn vị; kết quả: phát hiện 7.017 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bhxh, bhtn, bhyt nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là hơn 62.113 triệu đồng; 19.316 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 62.259 triệu đồng; tổng số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là hơn 841.135 triệu đồng.

năm là, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách tthc, ứng dụng cntt được bhxh việt nam tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ theo đúng chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan bhxh. bộ tthc của ngành bhxh được cắt giảm từ 114 thủ tục (năm 2015), đến nay còn 27 thủ tục; số giờ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp giảm từ 335 giờ/năm (năm 2015) xuống còn 147 giờ (năm 2019), hiện đã hoàn thiện các thủ tục báo cáo ngân hàng thế giới (wb) để công nhận còn 129 giờ/năm.

Công tác ứng dụng cntt trong quản lý đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đổi mới phương thức hoạt động và hiện đại hóa ngành bhxh việt nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. hết năm 2020, bhxh việt nam đã triển khai thực hiện 19 dvc trực tuyến cấp độ 3, 4 trên cổng dvc của ngành (13 dvc mức độ 4 và 6 dvc mức độ 3); dự kiến năm 2021, 100% dvc của ngành được thực hiện ở mức độ 4. đồng thời, bhxh việt nam cũng đã chủ động tích hợp, cung cấp 15 dvc mức độ 4 của ngành, dvc liên thông với các bộ, ngành trên cổng dvc quốc gia.

Nhằm tiếp tục cung cấp những dịch vụ tiện ích phục vụ người dân, bhxh việt nam đã nghiên cứu, xây dựng và đưa vào triển khai thành công ứng dụng "vssid - bảo hiểm xã hội số" trên nền tảng thiết bị di động, qua đó cung cấp các chức năng, tiện ích để tìm kiếm, tra cứu các thông tin đóng, hưởng bhxh, bhyt; lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bhxh, bhyt; cơ sở kcb bhyt; các điểm thu, đại lý thu... hiện đã triển khai thí điểm việc sử dụng hình ảnh thẻ bhyt trên ứng dụng vssid thay thế cho thẻ bhyt bằng giấy (bị hỏng, mất do bão lũ) để đi khám chữa bệnh tại 10 tỉnh khu vực miền trung - tây nguyên bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão lũ.

sáu là, đề án “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bhxh việt nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được bhxh việt nam tiếp tục triển khai hiệu quả. đến nay, toàn ngành đã giảm 65 đầu mối cấp phòng thuộc 63 bhxh tỉnh, thành phố; 58 bhxh thành phố, thị xã nơi có trụ sở bhxh cấp tỉnh đóng trên địa bàn và 06 bhxh cấp huyện theo các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính; giảm 350 chức danh lãnh đạo cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương tại các đơn vị hợp nhất, giải thể. tại trung ương, hoàn thành xong việc giảm 03 đơn vị đầu mối cấp vụ, ban, không tổ chức cơ cấu cấp phòng tại 04 đơn vị theo đúng quy định.

bảy là, công tác truyền thông bhxh, bhyt, bhtn tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới toàn diện nội dung, đa dạng, linh hoạt các hình thức, phương pháp trên các cơ quan báo chí, mạng xã hội facebook, các sản phẩm truyền thông,… qua đó, giúp người lao động và nhân dân hiểu được giá trị thiết thực khi tham gia bhxh, bhyt, bhtn để tích cực, chủ động tham gia. trong năm 2020, đã có trên 16.000 tin, bài, phóng sự, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục được các cơ quan báo chí trung ương đăng tải (tăng 23% so với năm 2019); tổ chức khoảng 120 hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, tư vấn, truyền thông chính sách pháp luật bhxh, bhyt, bhtn với khoảng 24.000 lượt người tham dự; trả lời trên 500.000 lượt hỏi, đáp qua hệ thống chăm sóc khách hàng; cổng thông tin điện tử của ngành thu hút hơn 131 triệu lượt truy cập, fapage bhxh việt nam khoảng 3,5 triệu lượt tiếp cận các thông tin…

 Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 03 tập thể và cá nhân của BHXH Việt Nam.

ngoài ra, công tác hợp tác quốc tế: tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác song phương và đa phương với các tổ chức quốc tế bằng nhiều hình thức, qua đó góp phần khẳng định và hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh bhxh việt nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế.

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Thực hiện mục tiêu bhxh, bhyt toàn dân của đảng, nhà nước, phạm vi phục vụ của ngành bhxh việt nam sẽ ngày càng mở rộng, hướng tới phục vụ toàn thể nhân dân. với quyết tâm cao nhất trong thực thi nhiệm vụ, gắn chặt với phương châm hành động: “kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, trong năm 2021, toàn ngành bhxh việt nam sẽ tập trung triển khai 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

một là, tiếp tục chủ động, tích cực tham gia với các bộ, ngành hoàn thiện chính sách, pháp luật về bhxh, bhyt; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân; kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định mới về bhxh, bhyt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

hai là, tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành các mục tiêu đề ra tại nghị quyết số 125 của chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 28; các nghị quyết của chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

ba là, đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia bhxh, bhyt, đặc biệt là người tham gia bhxh tự nguyện, bhyt hộ gia đình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được chính phủ, thủ tướng chính phủ giao: phấn đấu đến hết năm 2021, số người tham gia bhxh đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2% so với chỉ tiêu tại nghị quyết số 28; số người tham gia bh thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,5% so với chỉ tiêu tại nghị quyết số 28; số người tham gia bhyt đạt tỷ lệ khoảng 91,56% dân số.

bốn là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở trung ương, các tổ chức chính trị, xã hội, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt chính sách bhxh, bhyt; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông bhxh, bhyt tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách bhxh, bhyt theo tinh thần nghị quyết số 28.

năm là, giải quyết, chi trả các chế độ bhxh, bhyt đảm bảo chính xác, kịp thời, thuận tiện nhất cho người thụ hưởng; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của chính phủ. quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ bhxh ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp thất nghiệp; chủ động kiểm soát chi phí kcb bhyt đảm bảo đúng quy định và dự toán được chính phủ giao năm 2021.

Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành đóng bhxh, bhyt; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi trốn đóng, gian lận quỹ bhxh, bhyt.

Sáu là, tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; khuyến khích, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VssID.

bảy là, tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; triển khai hiệu quả đề án “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bhxh việt nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và nghị định số 89 của chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bhxh việt nam; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành vững nghiệp vụ chuyên môn, chuyên nghiệp, tận tụy, năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Tám là, thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, trách nhiệm; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc sang phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp./.

 

tại đại hội, thừa uỷ quyền của chủ tịch nước, uỷ viên ban chấp hành trung ương đảng, phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã trao tặng: huân chương lao động hạng nhất cho ban thu, bhxh việt nam; huân chương lao động hạng nhì cho ông phạm lương sơn, phó tổng giám đốc bhxh việt nam; huân chương lao động hạng ba cho vụ thanh tra - kiểm tra, bhxh việt nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Ngọc Anh

Nguồn: Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/bhxh-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2021-99469.html)
1  ... Tiếp » 

Bạch tật lê chữa nhức đầu, mắt đỏ

Bạch tật lê chữa nhức đầu, mắt đỏ
Bạch tật lê còn có tên gai trống, tật lê, thích tật lê, gai ma vương... Tên khoa học: Tribulus terresiris L. Cây mọc hoang ở những vùng đất khô, đất cát, nhất là dọc ven biển miền Trung. Bộ phận dùng làm thuốc là quả chín phơi hay sấy khô. Nên chọn quả già phơi khô hình tam giác, có màu trắng hoặc vàng ngà, vỏ cứng dày có gai, loại khô to chắc, không lẫn tạp chất là tốt.

Các bài thuốc Đông y chữa zona thần kinh an toàn hiệu quả ngay tại nhà

Các bài thuốc Đông y chữa zona thần kinh an toàn hiệu quả ngay tại nhà
Zona thần kinh là một trong những bệnh lý viêm da cơ địa khá phổ biến ở Việt Nam. Dưới đây là những bài thuốc Đông y chữa bệnh zona thần kinh an toàn, hiệu quả ngay tại nhà với những loại lá cây phổ biến.

Những bài thuốc hay chữa bệnh từ lá dâu

Bài thuốc Đông y chữa bệnh viêm mũi

Chuyên gia nói gì về điều trị các bệnh hô hấp theo Đông y?

Sâm đương quy ngâm mật ong - vị thuốc Đông y mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Dùng thuốc bổ trong Đông y: Hư đâu bổ đó

Bài thuốc Đông y trị dứt điểm chứng đau nửa đầu

Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

VATM - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Trường Đại học Y tế Công cộng

Trường Đại học Y Hải Phòng

Viêm da dị ứng (Eczema)

Viêm da dị ứng (Eczema)
Sần sùi, mảng màu đỏ thường là không dày và phân định ranh giới riêng biệt của bệnh vẩy nến ảnh hưởng đến khuôn mặt, cổ và thân trên

U sắc tố (melanoma) ác tính

U sắc tố (melanoma) ác tính
Trong khi bề mặt khối u ác tính lan truyền phần lớn là một bệnh của người da trắng, người thuộc các chủng tộc khác vẫn có nguy cơ này và các loại khác của các khối u ác tính

Rối loạn sắc tố da (nốt ruồi, bớt, tàn nhang) lành tính

Nguyên tắc của trị liệu da liễu

Giai đoạn cuối đời của bệnh nhân

Điều trị đau không dùng thuốc và diễn biến cuối đời

Chiến lược sử dụng thuốc giảm đau

Đau ở giai đoạn cuối đời

Nguyên tắc quản lý đau

Loét áp lực do tỳ đè

Phòng ngừa khi dùng thuốc ở người cao tuổi

Khiếm thính ở người cao tuổi

Cách làm vịt quay trộn măng

Cách làm vịt quay trộn măng
Ướp gia vị với muối tiêu, đường, mật ong, ngũ vị hương, để khoảng 3 giờ cho ngấm gia vị Xối mỡ hay cho vào lò nướng chín vàng

Cách làm cút tiềm ngũ quả

Cách làm cút tiềm ngũ quả
Tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng 15 phút, cho nấm đông cô, củ năng, táo tàu vào, nấu đến khi cút mềm, cho kim châm, đậu bo bo vào

Cách làm lưỡi vịt rang muối

Cách làm bún khô xào giòn

Cách làm cá cuốn bún

Cách làm vịt nấu chao

Cách làm gỏi bầu cá lóc nướng

Cách làm cá tai tượng chiên xù

Cách làm ếch xào lá cách

Cách làm canh chua bông so đũa cá rô đồng

Cách làm thịt luộc giầm tương

Cách làm chuối xốt caramen

Lựa chọn ti vi tốt và phù hợp nhất

Lựa chọn ti vi tốt và phù hợp nhất
Trước khi sự ra đời của HD, điều quan trọng là phải ngồi đủ xa từ truyền hình mà không cảm nhận được chấm hình ảnh. Với bộ HDTV ngày nay, tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là kích thước của căn phòng của bạn.

Lựa chọn bếp ga, bếp từ hay bếp điện

Lựa chọn bếp ga, bếp từ hay bếp điện
Bếp điện với cuộn làm nóng dễ dàng thay thế không tốn kém nhiều. Bếp điện loại mới đắt tiền một chút và sửa chữa khó hơn, nhưng rất dễ dàng làm sạch vì nó chỉ là một bề mặt phẳng.

Tiêu chuẩn chọn lò vi sóng phù hợp tốt nhất

Lựa chọn nồi cơm điện tốt và phù hợp

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY