MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Bộ Nội vụ lấy ý kiến sửa đổi 6 nhóm quy định về cán bộ, công chức, viên chức

(PetroTimes) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức. Dự kiến đến hết ngày 6/3/2022 sẽ hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ xem xét phê duyệt.
Mục lục

Trong dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết, các Nghị định về tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, viên chức, người quản lý, người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước; đánh giá, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức... qua phản ánh của các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi.

Bộ Nội vụ lấy ý kiến sửa đổi 6 nhóm quy định về cán bộ, công chức, viên chức
Cần làm rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện một số quy định về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gặp một số khó khăn do có sự khác nhau giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước... Cho nên, tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi 6 nhóm quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể Bộ Nội vụ đề xuất: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức được lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 6/3/2022.

P.V

Sửa đổi, bổ sung Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Sửa đổi, bổ sung Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cán bộ, công chức muốn rời Hà Nội phải được thủ trưởng đồng ý Cán bộ, công chức muốn rời Hà Nội phải được thủ trưởng đồng ý
Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/bo-noi-vu-lay-y-kien-sua-doi-6-nhom-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-641497.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY