MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Bộ Y tế tuýt còi yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai dừng tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh

(MangYTe) - Ngày 6/3, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1376 BYT-KHTC, trong đó yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện, kể cả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám bệnh, chữa bệnh.
Mục lục

Công văn nêu rõ: bộ y tế nhận được công văn số 454/bvbm-tckt ngày 3/3/2021 của bệnh viện bạch mai về báo cáo và công khai giá dịch vụ y tế, trong đó có công khai quyết định số 703/qđ-bvbm ngày 2/3/2021 của giám đốc bệnh viện bạch mai về việc ban hành tạm thời giá “khám bệnh theo yêu cầu” tại bệnh viện bạch mai (4 mức giá) và quyết định số 704/qđ-bvbm ngày 2/3/2021 của giám đốc bệnh viện bạch mai về việc ban hành tạm thời giá “giường dịch vụ" tại bệnh viện bạch mai (4 mức giá).

Bộ Y tế cho biết, Văn phòng Chính phủ có công văn số 655/VPCP ngày 27/01/2021 thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giả năm 2021. Theo đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phân tích giá cả, cung cầu thị trường và nâng cao chất lượng xây dựng các kịch bản điều hành giá theo tháng/quý/năm để có phương án điều hành giả phù hợp từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Trong đó, chú trọng việc đánh giá, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý. Trường hợp xem xét điều chỉnh trong năm 2021 cần chủ động tỉnh toán, đánh giá liều lượng và mức độ điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.”


Bộ y tế yêu cầu bệnh viện bạch mai không tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh , kể cả dịch vụ theo yêu cầu.

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 của Luật giá năm 2012 thì giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước là dịch vụ do Nhà nước quản lý giá (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 1 nghị quyết số 33/nq-cp ngày 19/5/2010 của chính phủ về thí điểm tự chủ của 4 bệnh viện thuộc bộ y tế thì, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: áp dụng theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do bộ y tế ban hành.

Còn giá dịch vụ y tế theo yêu cầu, bộ y tế ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tính đến các yếu tố chi phi hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có tích lũy trên cơ sở tham khảo giá của các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện có vốn đầu tư ở nước ngoài tại việt nam. bệnh viện được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giả do bộ y tế ban hành và thực hiện kê khai giả, niềm yết giả theo quy định của pháp luật về giá.

"như vậy, giá khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giả do bộ y tế ban hành", công văn của bộ y tế nhấn mạnh.

Theo bộ y tế, do diễn biến tình hình dịch bệnh covid-19 đang phức tạp, tác động không nhỏ đến đời sống của người dân nên bộ y tế chưa ban hành thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập, chưa báo cáo trưởng ban chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giả dịch vụ trong năm 2021 (kể cả giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Do đó, bộ y tế yêu cầu bệnh viện bạch mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện, kể cả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi bộ y tế ban hành khung giả khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu).

theo thông báo nhất của hội đồng quản lý bệnh viện bạch mai, giá một số dịch vụ được áp dụng tại bệnh viện bắt đầu từ 1/4 sẽ là khám thạc sĩ, bscki: 250.000 đồng; khám tiến sĩ, bsckii: 350.000 đồng. khám phó giáo sư: 450.000 đồng. cao nhất là khám giáo sư: 550.000 đồng.

còn về giường bệnh theo yêu cầu (đã bao gồm chi phí của gói chăm sóc toàn diện) cao nhất là giường chăm sóc toàn diện - loại 2.1 (phòng 2 người, trong đó có 1 người bệnh, sử dụng hết cả phòng): 3.300.000 đồng/người/ngày.

theo đại diện bệnh viện bạch mai cho biết, việc xây dựng bảng giá mới cho dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. trước đây, mỗi người bệnh nằm viện nội trú sẽ phải kèm ít nhất 1-2 người nhà đi cùng để chăm, nay với dịch vụ trọn gói, bệnh nhân sẽ được chăm sóc toàn diện với nhân viên được đào tạo, tập huấn bài bản.

tuy nhiên, phía bệnh viện cũng cho biết, đây chỉ là giá thí điểm, sau đó bệnh viện sẽ tổng kết đánh giá để điều chỉnh cả về tổ chức, giá cá sao cho phù hợp.

Thu An

Link bài gốc Lấy link

Thu An

Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/bo-y-te-tuyt-coi-yeu-cau-benh-vien-bach-mai-dung-tang-gia-dich-vu-kham-chua-benh/20210306111319752)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY