MangYTe

Hỏi đáp dịch vụ y tế hôm nay

Hỏi đáp dịch vụ y tế

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến đời sống của người dân, Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập; Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh.
Mục lục

Chú thích ảnh

Bộ y tế vừa có văn bản số 1376/byt-khtc về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện bạch mai.

Theo đó, bộ y tế nhận được công văn của bệnh viện bạch mai báo cáo và công khai giá dịch vụ y tế, trong đó có công khai quyết định của giám đốc bệnh viện bạch mai về việc ban hành tạm thời giá khám bệnh theo yêu cầu với 4 mức giá và ban hành tạm thời giá giường dịch vụ tại bệnh viện với 4 mức giá.

Về việc này, bộ y tế cho biết: văn phòng chính phủ đã có chỉ đạo về công tác điều hành giá năm 2021, trong đó đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai tập trung các biện pháp như:

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phân tích giá cả, cung cầu thị trường và nâng cao chất lượng xây dựng các kịch bản điều hành giá theo tháng, quý, năm để có phương án điều hành giá phù hợp từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Trong đó, chú trọng việc đánh giá, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá liều lượng và mức độ điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 19 của luật giá năm 2012 thì giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước là dịch vụ do nhà nước quản lý giá (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Theo quy định tại điểm b khoảng 4 điều 1 nghị quyết số 33/nq-cp ngày 19/5/2019 của chính phủ về thí điểm tự chủ của 4 bệnh viện thuộc bộ y tế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bhyt áp dụng theo giá dịch khám, chữa bệnh bhyt do bộ y tế ban hành.

Về giá dịch vụ y tế theo yêu cầu, bộ y tế ban hành khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tính đủ các yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám, chữa bệnh, có tích luỹ trên cơ sở tham khảo giá của các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện có vốn đầu tư ở nước ngoài tại việt nam. bệnh viện được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do bộ y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá.

Như vậy, giá khám, chưa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giá do bộ y tế ban hành.

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid-19, tác động không nhỏ đến đời sống của người dân nên bộ y tế chưa ban hành thông tư quy định khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập, chưa báo cáo trưởng ban chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2021 (kể cả giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, giá dịch vụ khám chữa bệnh bhyt).

Do đó, bộ y tế yêu cầu bệnh viện bạch mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện; kể cả các dịch khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi bộ y tế ban hành khung giá khám bệnh, chữa bệnh.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn: Báo tin tức (https://baotintuc.vn/y-te/bo-y-te-yeu-cau-benh-vien-bach-mai-khong-dieu-chinh-tang-gia-dich-vu-kham-chua-benh-20210306101827408.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY