MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Cần đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Bên hành lang Quốc hội ngày 27/5, các đại biểu Quốc hội đã trao đổi về một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Mục lục

Đại biểu Trần Văn Khải (Đoàn Hà Nam):
Cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cơ sở

Cần đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Đại biểu Trần Văn Khải - Đoàn Hà Nam.

Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã có gần 2 tháng nay. tuy nhiên, đến nay, việc triển khai chi trả tiền hỗ trợ vẫn chưa đến tay người lao động.

Vướng mắc này chủ yếu có 2 nguyên nhân, đó là thủ tục từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và cho đến khi đủ điều kiện tiền đến tay người lao động còn chưa tối ưu, còn nhiều bước, chưa phân cấp, ủy quyền mà bước cuối cùng vẫn phải đến cấp tỉnh nên rất chậm; mặt khác, năng lực tổ chức thực hiện ở các cấp còn nhiều hạn chế.

Quan điểm khi xây dựng chính sách hỗ trợ là phải đơn giản, nhanh chóng, kịp thời, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ bởi khi người lao động đang gặp khó khăn thì sự hỗ trợ kịp thời là rất quan trọng. thế nhưng hiện nay, quá trình triển khai thực hiện chính sách đang chậm. do đó, cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thực hiện chi trả cho người lao động.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên):
Việc xác minh, rà soát đối tượng cần được tiến hành nhanh chóng

Cần đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn Thái Nguyên.

Chủ trương, chính sách và hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đều đã có. tuy nhiên, đây là vấn đề xã hội liên quan tới nhiều đối tượng cụ thể. triển khai chính sách này, nhiều địa phương cũng có những cách làm thận trọng để xác định đúng đối tượng, quá trình xác định, xác minh đối tượng và kiểm đếm có những khó khăn để tránh những sai sót có thể xảy ra. đây cũng là một trong những lý do làm cho công tác triển khai bị chậm.

Các địa phương phải thúc đẩy một cách mạnh mẽ bằng nhiều cách khác nhau để nhanh chóng triển khai chính sách này đến tay người lao động. Công tác xác minh, rà soát ở cơ sở cần được tiến hành nhanh chóng.

Cần đẩy mạnh tin học hóa, nâng cao hiệu quả quản lý để thực hiện hỗ trợ nhanh chóng cho người lao động. Chúng ta đã có dữ liệu dân cư quốc gia, do đó cần ứng dụng để kết hợp rà soát, tổng hợp các đối tượng phù hợp nhất.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai):
Doanh nghiệp và địa phương cùng phối hợp

Cần đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn Đồng Nai.

Kinh phí chúng ta đã có, đối tượng đã rõ, mục tiêu hỗ trợ cụ thể. nhưng vướng ở khâu thủ tục nên triển khai chậm. chúng ta hỗ trợ cho người lao động có quan hệ lao động. các thủ tục triển khai thông qua lấy xác nhận, công chứng, xác nhận của doanh nghiệp và chính quyền địa phương… làm cho việc hỗ trợ đến tay người lao động chậm.

Để triển khai nhanh chính sách này, các cơ quan, tổ chức thực hiện cần có giải pháp quyết liệt và mạnh hơn trong khâu này. Cần phải lọc bớt những thủ tục rườm rà khiến khâu triển khai chậm.

Theo đó, cần tối ưu hóa theo hướng doanh nghiệp lập danh sách, địa phương cùng phối hợp và quá trình chi hỗ trợ kết hợp khâu giám sát của cơ quan lao động, bảo hiểm, tài chính. Đây là vấn đề rất cần quan tâm, nếu hỗ trợ không kịp thời, mục tiêu và ý nghĩa chính sách sẽ không còn tính thời sự.

Theo Báo Hànộimới

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/can-day-nhanh-tien-do-chi-tra-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-652069.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY