MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Chưa điều chỉnh tăng giá bán sách giáo khoa cũ trong năm học 2019 -2020

Sách giáo khoa cũ trong năm học 2019 – 2020 tạm thời chưa điều chính tăng giá bán là một trong những nội dung chính tại công văn số 793/BGDĐT-KHTC mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký công văn yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Mục lục

Theo đó, tại công văn này Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiến hành rà soát chi phí giá thành, phương án điều chỉnh giá và kế hoạch truyền thông theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ và văn bản của Bộ Tài chính, báo cáo về Bộ để xem xét có ý kiến chính thức.

Hiện nay, lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Để đảm bảo ổn định, tránh tác động đến việc tập trung các nguồn lực thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tạm thời chưa điều chỉnh tăng giá bán sách giáo khoa cũ trong năm học 2019-2020.

Đồng thời, Nhà xuất bản khẩn trương rà soát cơ cấu chi phí và giá thành, soát tinh giảm biên chế, đặc biệt các bộ phận hành chính, hoàn thiện các quy trình, quy chế, định mức; rà soát xây dựng lại phương án chi trả lương, thực hiện đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhiều đối tác cung cấp vật tư, giấy in. Đồng thời cắt giảm tối đa các chi phí trung gia và chi phí phát hành hoàn thiện lại kế hoạc sản xuất kinh doanh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Ngoài ra, cũng tại công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng kế hoạch truyền thông rộng rãi tạo được sự đồng thuận theo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ và văn bản của Bộ Tài Chính và khi điều kiện thuận lợi mới thực hiện kê khai điều chỉnh giá bán sách theo quy định.

PV

Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/chua-dieu-chinh-tang-gia-ban-sach-giao-khoa-cu-trong-nam-hoc-2019-2020-n154465.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY