MangYTe

Tâm sự hôm nay

Công đoàn và BHXH Việt Nam cùng phối hợp khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về BHXH

Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH),bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vẫn diễn ra với số nợ các loại hình bảo hiểm này lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng
Mục lục
Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH),bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vẫn diễn ra với số nợ các loại hình bảo hiểm này lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích của hàng trăm ngàn người lao động. Tuy nhiên, theo quy chế vừa ký kết giữa BHXH Việt Nam và Tổng liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam này, có nhiều nội dung mới, trong đó đáng chú ý là việc phối hợp khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH…

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan từ năm 2012 đến nay, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, trong quá trình triển khai Quy chế phối hợp công tác, các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT luôn được đẩy mạnh. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của người lao động, người sử dụng lao động cũng như các tầng lớp nhân dân, nâng cao kỹ năng và ý thức bảo vệ người lao động cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn và công tác BHXH, BHYT. Đặc biệt, công tác kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về BHXH, BHYT đã được triển khai hiệu quả.

Trước tình trạng doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vẫn diễn ra với số nợ BHXH lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của hàng trăm ngàn người lao động, trong thời gian qua, công tác phối hợp liên ngành trong việc giám sát thực hiện pháp luật về BHXH trong các loại hình doanh nghiệp được tiến hành trên phạm vi rộng (trên 20 tỉnh, thành phố với hàng trăm doanh nghiệp) với số tiền thu nợ BHXH lên đến hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, tại các tỉnh, thành phố, cơ quan BHXH và LĐLĐ tỉnh, thành phố đã phối hợp, tiến hành hàng nghìn cuộc kiểm tra, giám sát, phúc tra tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám, chữa bệnh... Theo đó, phần lớn các khiếu nại, tố cáo và thắc mắc của người lao động được cơ quan BHXH và cơ quan công đoàn cùng cấp phối hợp giải quyết dứt điểm, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động...

Theo hai cơ quan, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan còn tồn tại một số hạn chế và để khắc phục những hạn chế này cũng như kịp thời đáp ứng được yêu cầu mới trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT thì việc sửa đổi và bổ sung ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2015 - 2020 giữa hai cơ quan là hết sức cần thiết. Theo quy chế này, có nhiều nội dung mới, trong đó đáng chú ý là việc phối hợp khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện quyền khởi kiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động; BHXH Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo BHXH các cấp cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ và phối hợp với công đoàn cùng cấp trong việc khởi kiện với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH và tham gia tố tụng tại tòa án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan... Ngoài ra, hai bên còn bổ sung nội dung phối hợp trong công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp...

Từ 2012 đến nay, thực hiện quy chế phối hợp công tác, hai cơ quan đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH tại 7 tỉnh, dự kiến trong năm 2015 sẽ kiểm tra tại 2 tỉnh. Năm 2014, BHXH Việt Nam và Tổng LÐLÐ Việt Nam thực hiện chương trình phối hợp kiểm tra với Bộ LÐTB&XH tại 3 tỉnh; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc giám sát việc thực hiện pháp luật BHXH tại 4 tỉnh, đề nghị thu quỹ BHXH số tiền nợ 7,8 tỷ đồng; phối hợp với Thanh tra Chính phủ thanh tra BHXH tại 60 doanh nghiệp trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố với số tiền thu nợ BHXH lên đến hàng chục tỷ đồng...

Nguồn: Internet
1 Tiếp »