MangYTe

Sinh lý y học hôm nay

Đặc điểm sinh lý cấu tạo bộ máy tiêu hóa: chức năng, cơ chế hoạt động, định nghĩa, phân loại

Thiết đồ cắt ngang, ống tiêu hóa cấu tạo gồm 8 lớp từ trong ra ngoài: niêm mạc, cơ niêm, lớp dưới niêm mạc, đám rối Meissner, cơ vòng
Mục lục

Cấu tạo bộ máy tiêu hóa gồm có hai phần:

Ống tiêu hóa.

Các tuyến tiêu hóa.

Ống tiêu hóa

Là một ống dài đi từ miệng đến hậu môn, có thể chia làm 5 đoạn chính: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non và ruột già.

Thiết đồ cắt ngang, ống tiêu hóa cấu tạo gồm 8 lớp từ trong ra ngoài: niêm mạc, cơ niêm, lớp dưới niêm mạc, đám rối Meissner, cơ vòng, đám rối Auerbach, cơ dọc và thanh mạc.

Các tuyến tiêu hóa

Các tuyến nằm ngoài ống tiêu hóa

Tuyến nước bọt: gồm tuyến mang tai, tuyến dưới hàm, tuyến dưới lưỡi.

Tuyến tụy.

Gan, túi mật.

Các tuyến nằm ngay trên thành ống tiêu hóa

Tuyến dạ dày.

Tuyến ruột.

Một số tuyến nhỏ khác như tuyến má, tuyến lưỡi...

Nguồn: Internet.
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/sinhlynguoi/dac-diem-sinh-ly-cau-tao-bo-may-tieu-hoa/)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY