MangYTe

Tâm linh hôm nay

Đại giới đàn Diệu Tâm tấn đàn truyền giới Tỳ-Kheo

Sáng ngày 14-15/11/2019 (18-19/10 Kỷ Hợi), tại đại giới đàn Diệu Tâm - PL 2563, hội đồng thập sư Tăng, tấn đàn truyền giới cho 542 giới tử, thọ giới Tỳ-Kheo.
Mục lục

>>Tin tức Phật giáo mới nhất 

Đường đầu Hòa thượng: Hòa thượng Thích Nhật Quang - Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Minh Thông - Tuyên Luật sư; Hòa thượng Thích Giác Quang - Giáo thọ A-xà-lê. 

Đệ tôn thất chứng: Hòa thượng Thích Thiện Đạo. Hòa thượng Thích Minh Ngạn. Hòa thượng Thích Bửu Chánh. Hòa thượng Thích Chơn Trí. Hòa thượng Thích Thông Phương. Hòa thượng Thích Huệ Quang. Thượng tọa Thích Thông Hạnh.

Tỳ Ni tạng trụ, Phật Pháp cửu trụ.

Tỳ Ni tạng diệt, Phật Pháp Diệc Diệt

(Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn - Phật pháp còn, giới luật diệt - Phật pháp diệt).

Tăng đoàn vững mạnh, người thọ giới, người học giới và người hành giới được xem là nghi biểu của Tăng-già. Hàng rào giới Luật lập bày vững chắc, con đường Phật đạo mở toang thông thống, chánh pháp của Đức Thế Tôn được tuyên dương, lớp lớp người cùng về hành trì. Thời vàng son chánh đạo, chốn nhân thiên mở sáng một con đường, chúng sanh thừa tư an lạc mãi mãi cho tới ngàn sau, ma ngoại tà pháp tự lẩn khuất tan hoại.

Tổ Quy Sơn luôn nhắc nhở: “Đã là người xuất gia thì phải cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, nối thạnh dòng Thánh, hàng phục quân ma để đền trả bốn ơn, cứu giúp ba cõi. Nếu không như thế, xen lẫn trong chúng Tăng, lời nói hạnh kiểm vẫn còn hoang sơ, luống hao của tín thí, chỗ đi năm trước tấc bước không rời, lếu láo một đời, lấy chi nương tựa?”.

Đại sư Trí Húc nói: “Ngũ phần pháp thân khởi đầu là Giới, lấy Giới làm y chỉ, ba môn Vô Lậu học cũng lấy Giới làm đầu. Không một vị Phật nào không đầy đủ giới thể, không một Bồ-tát nào không tu giới đức, không một kinh điển nào không ngợi khen giới pháp, không một thánh hiền nào không nghiêm trì giới luật.” Giới quan trọng dường ấy, nếu người xuất gia không khéo thọ học và hành trì giới pháp là không xứng đáng trang Thích tử của đức Như Lai.

Chư giới tử hãy nhớ!

Hành trì giới luật là tịnh hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi để đạt đến giác ngộ giải thoát. Bài kệ cuối cùng trước khi đức Thế Tôn nhập Niết-bàn đã khẳng định điều này:

Này các Tỳ-kheo!

Hãy chánh niệm, tỉnh giác,

Trì giới, định tâm, nhiếp ý.

Ai tinh tấn trong Pháp và Luật này,

Sẽ lìa dòng sanh tử, chấm dứt khổ đau.

(Kinh Đại Bát Niết Bàn)

Thế thì, chư giới tử hãy một lòng chí thành cần cầu giới pháp cao qúy của Phật. Đã vào Tuyển Phật Trường, tất cả hãy giữ thân tâm thanh tịnh, lắng lòng chuyên nhất mới có thể lãnh thọ giới pháp. Lãnh thọ giới pháp cao quý rồi, nguyện suốt đời vâng giữ, nhuần gội trời người hàm triêm lợi lạc. Có thế mới phần nào đền đáp thâm ân Phật Tổ, xứng đáng là bậc trượng phu đi trên con đường giác ngộ giải thoát, mang hạnh phúc trang trải cho mình và người.   

Xin mời độc giả, xem chùm ảnh tấn đàn truyền giới Tỳ-Kheo:

Thiếu Đạt Hiền Việt

Ảnh: Ban TTTT PG ĐN

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/dai-gioi-dan-dieu-tam-tan-dan-truyen-gioi-ty-kheo-d38076.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY