MangYTe

Tâm linh hôm nay

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2019, đăng đàn truyền giới

Sau 03 ngày các giới tử được hành sám, giáo giới và thực hành các nội quy, quy cũ thiền môn. Ngày 4-3- Kỷ Hợi (8/4/2019), Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV - PL.2563, đã đăng đàn truyền giới tại Tùng Lâm Diệc Cổ, số 49 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, (Nghệ An).
Mục lục

Tại giới trường chùa Diệc, trong không khí trang nghiêm Ban kiến đàn đã tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm chánh điện chùa Diệc niêm hương bạch Phật, lễ Tổ đăng đàn để truyền trao giới pháp cho các giới tử.

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh 2019, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN - ngôi Hòa thượng đàn đầu; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An - ngôi Giáo thọ A-xà-lê; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh - ngôi Yết-ma A-xà-lê.

Chư tôn đức chứng sư: Thượng tọa Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thượng tọa Thích Thanh Kim, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Đại đức Thích Chánh Thành.

Tại giới trường Tùng Lâm Diệc Cổ, Chư tôn đức đã đăng đàn truyền Tỳ kheo giới cho 10 giới tử; truyền Sadi giới cho 19 giới tử.T rước đó, tất cả các giới tử của hai tỉnh đã tham gia khóa khảo hạch, học tập về giới luật Phật giáo, nghi thức thọ giới và thực hành lễ sám cho thân tâm thanh tịnh trước khi chính thức được lãnh thọ giới pháp.

Giới tử được truyền giới đầu tiên lúc 8g30 và giới tử đắc giới cuối cùng lúc 11g20. Sau khi truyền giới, các  tân Tỳ kheo được trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước.

Sau bốn ngày tổ chức, Đại giới đàn Nghệ Tĩnh đã thành công viên mãn, Ban kiến đàn lễ tạ giới sư, giới tử đảnh lễ niệm ân đến Hội đồng thập sư và Ban kiến đàn.

Giới trường đã trang nghiêm, sau lễ tấn đàn truyền Giới, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu có đạo từ khuyến tấn các giới tử mới thọ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, đăng ký vào các trường Học viện, Trung cấp, Cao đẳng Phật học bổ sung nâng cao kiến thức, luôn tu tập hành trì, y pháp, y luật, chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học,lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam bảo xứng đáng làm Thầy. Vì Giới luật là đệ nhất. Chư Phật, Chư Tổ nhờ Giới mà thành đạo.

Được biết, Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV- 2019 diễn ra trong ba ngày từ 1- 4/3/Kỷ Hợi (8/4/2019). Đại giới đàn Nghệ Tĩnh do Phật giáo Nghệ An và Hà Tĩnh kết hợp được tổ chức 2 năm một lần, lần thứ nhất vào năm 2013 tại chùa Cảm Sơn (Hà Tĩnh). Cho đến nay Đại Giới Đàn Nghệ Tĩnh đã tổ chức được 4 Giới đàn để trao truyền "giới châu huệ mạng" cho hàng đệ tử xuất gia.

>Tin Phật sự mới nhất

Hồng Lam

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/dai-gioi-dan-nghe-tinh-nam-2019-dang-dan-truyen-gioi-d34565.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY