MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục công tác nhân sự, thông qua danh sách bầu cử

MangYTe - Ngày 30/1, ngày làm việc thứ 5 Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu tiếp tục làm việc về công tác nhân sự, bầu cử.
Mục lục

Trong ngày hôm qua (29/1), đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự ban chấp hành trung ương đảng khóa xiii.

Sau khi nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các đại biểu tiến hành ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiếp đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử ban chấp hành trung ương đảng khóa xiii. đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Sau đó, các đại biểu sẽ bầu ban kiểm phiếu, tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục công tác nhân sự, thông qua danh sách bầu cử - Ảnh 2.

Trong ngày làm việc thứ 5 đại hội xiii của đảng, các đại biểu tiếp tục làm việc về công tác nhân sự và thông qua danh sách bầu cử.

Sau khi có kết quả cuộc bỏ phiếu này, đoàn chủ tịch sẽ lên danh sách bầu cử ban chấp hành trung ương khóa xiii, bao gồm danh sách do ban chấp hành trung ương khóa xii chuẩn bị và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung vừa được đại hội thông qua.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho phiên họp toàn thể của Đại hội XIII, bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa XIII vào ngày mai (31/1).

Theo ban tổ chức trung ương, công tác chuẩn bị nhân sự được ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Cao Tuân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dai-hoi-xiii-cua-dang-tiep-tuc-cong-tac-nhan-su-thong-qua-danh-sach-bau-cu-20210130090002417.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY