MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Đảm bảo công bằng trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản

MangYTe - Một số tỉnh sẽ thí điểm cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS qua website, email, mạng xã hội.
Mục lục

Để thực hiện mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số việt nam đến 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước, một trong những giải pháp, nhiệm vụ quan trọng được đề ra là: mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ có liên quan.

Theo đó, phổ cập dịch vụ khhgđ, chăm sóc sức khỏe sinh sản (skss) tới mọi người dân đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ, không phân biệt giới, người đã kết hôn, người chưa kết hôn.

Xây dựng và triển khai các loại hình phòng, tránh vô sinh từ tuổi vị thành niên tại cộng đồng; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, phát triển mạng lưới hỗ trợ sinh sản.

Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, cần tổ chức các loại hình cung cấp dịch vụ phù hợp; tư vấn, kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm, phòng, tránh các yếu tố nguy cơ dẫn đến sinh con dị tật, mắc các bệnh, tật ảnh hưởng đến việc suy giảm chất lượng nòi giống.

Bs mai trung sơn, phó vụ trưởng vụ quy mô dân số (tổng cục dân số, bộ y tế), với việc mở rộng, tiếp cận dịch vụ skss/khhgđ và các dịch vụ có liên quan, sẽ ưu tiên cung cấp miễn phí biện pháp tránh thai cho các đối tượng có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân ở vùng mức sinh cao. bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa và thúc đẩy thị trường phương tiện tránh thai và dịch vụ khhgđ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Sau khi thủ tướng chính phủ ký ban hành quyết định 588/qđ-ttg ngày 28/4/2020 phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030, bộ trưởng bộ y tế đã có quyết định số 2324/qđ-byt ngày 5/6/2020 ban hành kế hoạch hành động thực hiện quyết định 588. đến nay hầu hết các tỉnh đã và đang xây dựng và ban hành chương trình này tại địa phương.

Đối với vùng mức sinh cao, tiếp tục các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích như trong thời gian vừa qua. cụ thể là cung cấp miễn phí biện pháp tránh thai cho người dân; tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ skss/khhgđ (gọi tắt là chiến dịch); thực hiện một số biện pháp hỗ trợ khuyến khích để thúc đẩy thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của chương trình.

Các đợt chiến dịch là cơ hội tiếp cận để người dân được khám, tư vấn, cung cấp nhiều dịch vụ khhgđ, chăm sóc skss. kết quả của chiến dịch góp phần lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm của thôn/xã/huyện/tỉnh có mức sinh cao.

Tham gia chiến dịch, người dân được khám phụ khoa, tư vấn sức khoẻ sinh sản, tư vấn các biện pháp tránh thai phù hợp tình hình sức khoẻ và điều kiện cũng như mong muốn chính đáng của từng người, từng gia đình. nói cách khác, tại các tỉnh có mức sinh cao, các đợt chiến dịch đã góp phần đáp ứng nhu cầu tránh thai của người dân, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu "sinh đủ 2 con".

Đơn cử tại tỉnh quảng bình - một tỉnh có mức sinh cao, tỉnh sẽ lồng ghép các hoạt động phổ cập dịch vụ khhgđ/skss với chương trình củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ khhgđ đến năm 2030.

Đảm bảo công bằng trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Ảnh 1.

"đi từng nhà, rà từng đối tượng" là cách tuyên truyền hiệu quả của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số huyện tuyên hóa, quảng bình. ảnh: thanh hoa


Trong đó, đảm bảo hỗ trợ phương tiện tránh thai và dịch vụ khhgđ cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, vùng mức sinh cao; tổ chức cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình thân thiện cho vị thành niên, thanh niên; công nhân khu công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức các hoạt động thúc đẩy tiếp thị xã hội, xã hội hóa cung cấp dịch vụ khhgđ, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ này cũng thí điểm cung cấp dịch vụ khhgđ/skss qua website, email, facebook, youtube, twitter, instagram, zalo,… dự báo phương tiện tránh thai theo phân đoạn thị trường tổng thể phương tiện tránh thai, dịch vụ khhgđ; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh và thị trường tổng thể phương tiện tránh thai, dịch vụ khhgđ.

Được biết để xây dựng và triển khai các loại hình phòng, tránh vô sinh từ tuổi vị thành niên tại cộng đồng; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, phát triển mạng lưới hỗ trợ sinh sản, quảng bình sẽ thí điểm mô hình phòng, tránh vô sinh từ tuổi vị thành niên thông qua các chương trình giáo dục, can thiệp tại cộng đồng; củng cố và phát triển mạng lưới sàng lọc vô sinh; thí điểm mô hình xã hội hóa dịch vụ dự phòng, sàng lọc vô sinh, ung thư đường sinh sản tại cộng đồng cho nhóm dân số trẻ đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của người dân...

Q.An

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/dan-so/dam-bao-cong-bang-trong-tiep-can-su-dung-dich-vu-khhgd-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-20201214151031827.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY