MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Đề xuất giải pháp khả thi, tháo gỡ khó khăn dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

(MangYTe) Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; đề xuất giải pháp khả thi, chặt chẽ, đúng pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2020.
Mục lục

Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 127/TB-VPCP về xử lý vướng mắc đối với dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trước mắt tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó xác định rõ cơ quan chủ quản và cấp quyết định đầu tư Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về sử dụng ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA do VEC làm chủ đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 696/VPCP-KTTH ngày 18/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vướng mắc liên quan đến bố trí vốn nước ngoài đối với các dự án do VEC làm chủ đầu tư.

Sau khi Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, Bộ Tài chính có văn bản thông báo cho Ngân hàng Phát triển châu Á biết phía Việt Nam đang tiến hành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn Hiệp định vay đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến ngày 01/6/2021.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng yêu cầu về tiến độ Dự án.

Quốc Trần

Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/de-xuat-giai-phap-kha-thi-thao-go-kho-khan-du-an-duong-cao-toc-ben-luc--long-thanh-post75601.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY