MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Đề xuất tạm dừng thẩm định khảo sát điện gió ngoài khơi

(PetroTimes) - Bộ TNMT vừa có đề xuất tạm dừng thẩm định khảo sát điện gió ngoài khơi do còn nhiều vướng mắc trong hoạt động này.
Mục lục
Đề xuất tạm dừng thẩm định khảo sát điện gió ngoài khơi
Phối cảnh trang trại điện gió ngoài khơi công suất 500MW-700MW với tổng đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD tại Bình Định. Ảnh: Bộ TN&MT

Ngày 4/10, bộ tài nguyên và môi trường (tm&mt) đã có báo cáo số 126/bc-btnmt gửi thủ tướng chính phủ về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các đề xuất khảo sát điện gió ngoài khơi và đề xuất tháo gỡ.

Bộ tn&mt cho biết đã nhận được các đề xuất đo gió, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường trên biển (khảo sát đgnk) để tổ chức thẩm định, chấp thuận về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng khu vực biển để tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát điện gió ngoài khơi theo quy định tại khoản 2 điều 8 và khoản 4 điều 9 nghị định số 11/2021/nđ-cp ngày 10/2/2021 của chính phủ.

Cụ thể, tính đến ngày 31/8/2022, Bộ TN&MT đã nhận được 55 đề xuất khảo sát ĐGNK. Trong đó, có 6 đề xuất của nhà đầu tư nước ngoài (tương đương 10,9%); 13 đề xuất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (23,6%); 36 đề xuất của nhà đầu tư trong nước (65,5%).

Tổng công suất đề xuất là trên 100 GW; đề xuất có công suất nhỏ nhất là 0,5 GW; đề xuất có công suất lớn nhất là 6,0 GW; Tổng diện tích đề xuất khảo sát trên biển xấp xỉ 30.000 km; một số đề xuất có diện tích khảo sát lên tới trên 3.000 km.

Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương có biển, có khoảng 40 đề xuất khảo sát ĐGNK (100% là của nhà đầu tư trong nước, có phạm vi vùng biển từ 6 hải lý trở vào) thuộc thẩm quyền thẩm định, chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

Tuy nhiên trong số này, mới có 1 đề xuất đo gió đã được bộ tn&mt chấp thuận (do nhà đầu tư trong nước đề xuất, diện tích 36m2 để lắp đặt trạm lidar gió trên biển phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhà máy điện gió ngoài khơi bến tre. và chấp thuận không bao gồm nội dung đo đạc, khảo sát độ sâu đáy biển, đặc điểm đáy biển, các tầng địa học, ranh giới các tầng đất, đá, các đặc tính kỹ thuật tầng đáy biển, các thông số hải dương...).

Bộ TN&MT cho biết, sau khi nhận được các đề xuất khảo sát ĐGNK, Bộ đã lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương liên quan; Tổ chức các cuộc họp tham vấn, trao đổi với các bên liên quan...

Về phía Bộ Quốc phòng, đơn vị đề nghị cần điều chỉnh quy mô, diện tích khi khu vực khảo sát chồng lấn với khu vực dành cho các hoạt động quốc phòng hoặc luồng hàng hải. Đồng thời lưu ý đến các vấn đề về an toàn hàng hải, quản lý người phương tiện nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.

Còn với một số khu vực biển đề xuất khảo sát mà chồng lấn với luồng hàng hải quốc gia, Bộ GTVT đề nghị không cấp phép khảo sát đo gió, địa chất, địa hình trên biển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu việc đo gió, khảo sát địa chất địa hình trên biển không được xâm phạm các khu vực bảo tồn, nuôi trồng thủy sản hiện hữu.

Bộ Công an có ý kiến các tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa được phép thực hiện hoạt động đo gió, khảo sát địa chất, địa hình trên vùng biển Việt Nam (Theo quy định tại khoản 4, Điều 9 Nghị định số 11).

Bộ công thương cho biết, các tổ chức, cá nhân tự bỏ kinh phí điều tra khảo sát và chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp dự án không được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. cùng với đó, các nguồn năng lượng tái tạo nếu được đưa vào quy hoạch chỉ có tổng công suất, phần lớn không có tên và không có chủ đầu tư. việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo các quy định của luật đấu thầu, luật đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Theo Bộ TN&MT, để giải quyết các yêu cầu trên từ bộ ngành rất khó khăn, bởi ngoài vấn đề vướng về pháp lý thì về mặt kỹ thuật cũng chưa quy định rõ.

Từ ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan và của các chuyên gia, nhà khoa học và một số nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong lĩnh vực điện gió tại các cuộc họp tham vấn, Bộ TN&MT nhận thấy còn nhiều vướng mắc về pháp lý và vướng mắc về kỹ thuật đơn cử như: Chưa quy định cụ thể về hồ sơ, tài liệu, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết việc chấp thuận việc đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển; Chưa có quy định về diện tích khu vực biển chấp thuận cho sử dụng để đo gió, khảo sát địa chất, địa hình, đánh giá tác động môi trường trên biển là bao nhiều ha trên 1MW công suất dự kiến đối với từng khu vực biển; Chưa có quy định công suất điện gió tối đa cho 1 dự án là bao nhiêu, chẳng hạn 0,5GW, 1GW hay 2GW... để vừa đảm bảo khuyến khích nhà đầu tư tham gia dự án, vừa đảm bảo cân đối hệ thống truyền tải điện; Chưa có quy hoạch các vùng biển có tiềm năng và khả năng phát triển điện gió…

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, Bộ TN&MT đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ biện pháp tháo gỡ, trong đó có tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý thông qua việc bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ TN&MT đề xuất trong thời gian xử lý, tháo gỡ các vướng mắc nêu trên tạm dừng việc thẩm định, chấp thuận về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng khu vực biển cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về hoạt động đo gió, quan trắc, điều tra, khảo sát địa chất, địa hình đánh giá tác động môi trường trên biển được nêu tại Văn bản số 231/TB-VPCP ngày 5/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận phiên họp thứ lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 hoặc đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP và các nội dung kỹ thuật khác được ban hành.

T.H

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/de-xuat-tam-dung-tham-dinh-khao-sat-dien-gio-ngoai-khoi-667675.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY