sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

ĐH Y Hà Nội công bố điểm của thí sinh đăng ký từng ngành học

ĐH Y Hà Nội vừa chính thức công bố danh sách các thí sinh đạt điểm xét tuyển từng ngành học của nhà trường.
Mục lục
sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Theo bảng công bố danh sách mã ngành và ngành học dành cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào đh y hà nội">đh y hà nội có 9 ngành. Ngành cử nhân khúc xạ nhãn khoa – Mã ngành CNKXNK – Chỉ tiêu là: 50. Còn ngành bác sĩ Y học Cổ truyền mã ngành D720201 cũng có 50 chỉ tiêu.

Bảng theo dõi nguyện vọng và ngành của các thí sinh tham gia xét tuyển vào đh y hà nội">đh y hà nội.

Trong khi đó ngành cử nhân y tế cộng đồng mã ngành D720301 – Chỉ tiêu:30, còn ngành bác sĩ y học dự phòng- Mã ngành D720302 – Chỉ tiêu: 100. Ngành cử nhân dinh dương – Mã ngành D720303 – Chỉ tiêu :50. Ngành cử nhân xét nghiệm y học – Mã ngành D720332 – Chỉ tiêu: 50. Ngành cử nhân điều dưỡng – Mã ngành D720501 – chỉ tiêu :90. Ngành bác sĩ răng hàm mặt – Mã ngành D720601 – chỉ tiêu: 80. Ngành bác sĩ đa khoa – Mã ngành D720101 – Chỉ tiêu: 500.

Ngành bác sĩ đa khoa đến thời điểm này có 575 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển và thí sinh có số điểm cao nhất là 32,25. Từ số 1 đến số 100 là những thí sinh có điểm từ 29 điểm trở lên. Từ số 1 đến số 500 thí sinh có số điểm thấp nhất là 26,75 điểm. Ở ngưỡng điểm này có gần 20 thí sinh.

Ngành bác sĩ y học cổ truyền có 50 chỉ tiêu thì đến lúc này có 207 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Ngành này đã có 2 thí sinh cao điểm nhất là 32,25. Thí sinh xếp số 50 đạt 29,5 điểm. Ngưỡng điểm 29,5 có khoảng 20 thí sinh.

Ngành cử nhân y tế cộng đồng có 30 chỉ tiêu thì đến lúc này đã có 106 hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 25,25 điểm. Thí sinh số 30 là 23,25 điểm.

Ngành bác sĩ y học dự phòng có 100 chỉ tiêu thì đến lúc này đã có 203 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh cao nhất là 30,75 điểm. Thí sinh xếp số 100 là 23,75 điểm. Ở ngưỡng điểm 23,75 người hiện tại có 12 thí sinh.

Thí sinh tham gia xét tuyển ĐH.

Ngành cử nhân dinh dưỡng có 50 chỉ tiêu thì đến lúc này đã có 119 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 28 điểm. Thí sinh ở vị trí số 50 là 23 điểm và có 12 thí sinh cùng 23 điểm.

Ngành cử nhân xét nghiệm y học có 50 chỉ tiêu, nhưng đã có 207 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất của ngành này là 29,25 điểm. Thí sinh ở vị trí số 50 đạt điểm 24,5, có 3 thí sinh cùng được điểm này.

Ngành cử nhân điều dưỡng có 90 chỉ tiêu, nhưng đã có 252 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 30,75. Thí sinh ở vị 90 đạt 23,75, ngưỡng điểm này có hơn 10 thí sinh cùng điểm.

Ngành bác sĩ răng hàm mặt có 80 chỉ tiêu, nhưng có 456 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 31,75 điểm. Thí sinh ở vị trí số 80 có số điểm là 28,75. Ngưỡng điểm này có một thí sinh cũng đạt 28,75 điểm.

Ngành cử nhân khúc xạ nhãn khoa có 50 chỉ tiêu, nhưng có 204 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 29,75 điểm. Thí sinh ở vị trí số 50 là 24,25, nhưng phía dưới còn 5 thí sinh cùng điểm.

Lưu ý: Khi tra cứu nếu không chọn vào NV nào thì mặc định sẽ hiện dữ liệu theo Ngành được chọn của cả 4 nguyện vọng mà các thí sinh đăng ký. Nếu chọn vào NV nào thì sẽ chỉ hiện dữ liệu được sắp xếp theo NV đó, như vậy không chọn gì hoặc chọn càng nhiều thì vùng kết quả sẽ càng nhiều.

Sông Mã

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-dh-y-ha-noi-cong-bo-diem-cua-thi-sinh-dang-ky-tung-nganh-hoc-15556.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY