Kinh tế xã hội hôm nay

Đồng Nai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về ngăn chặn, bài trừ sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

(Tổ Quốc) - Thực hiện công văn số 1636/BVHTTDL-TTr ngày 29/4/2020 của BộVHTTDL, Sở VHTTDL Đồng Nai đã có báo cáo số 925/BC-SVHTTDL tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội trên địa bàn.
Mục lục V

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn mở rộng các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Toàn cầu hóa vừa là thời cơ cho sự hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là những thách thức to lớn đối với vấn đề giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa và chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại thông qua nhiều con đường, dưới nhiều hình thức tinh vi, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa, xã hội, làm xói mòn các giá trị đạo đức tốt đẹp trong một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên. Những sản phẩm độc hại làm ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh xã hội, dẫn đến khuynh hướng tự diễn biến về chính trị, tư tưởng, gây tác hại đến các thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên hiện nay.

Đồng Nai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về ngăn chặn, bài trừ sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại - Ảnh 1.

Liên hoan Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2020 - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đồng Nai

Đồng Nai thực hiện Chỉ thị 46 cùng với mục tiêu chung của đất nước, đó là xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, bảo vệ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Được sự chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai giao trách nhiệm cho Sở VHTTDL chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, phòng VHTT các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng Kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch và triển khai Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) "Về chống sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội". Trong đó chú trọng công tác quản lý ngành, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và phát huy các giá trị mới đang hình thành và phát triển.

Việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị trên lĩnh vực thanh tra, kiểm tra các loại văn hóa phẩm độc hại đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, Sở đã tiến hành thẩm định, dán nhãn kiểm soát 597 máy trò chơi điện tử, trong đó có 24 máy bắn cá, tiếp nhận thông báo của doanh nghiệp 49 máy bắn cá được dán nhãn kiểm soát tại thành phố Hồ Chí Minh và đưa về hoạt động tại Đồng Nai theo thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện và nội dung hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử theo quy định pháp luật. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ và nhân dân chấp hành tốt các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử; nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử chấp hành tốt các quy định của pháp luật và không tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc. Phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý các chủ cơ sở, cá nhân tham gia cờ bạc trá hình qua trò chơi điện tử bằng các hình thức xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe cho các đối tượng khác; cấp phép nhập khẩu các sản phẩm văn hóa như: Cờ, tranh treo tường, chủ yếu do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhập khẩu phục vụ nhu cầu nội bộ của công ty với số lượng nhỏ (14 tranh các loại, 08 tượng, 102 cờ công ty và cờ các nước).

Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tăng cường quản lý nhà nước trên các sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật, an ninh thông tin phát huy hiệu quả; kết quả đã phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm, hoạt động kinh doanh văn hóa công cộng có nội dung xấu, tiêu cực, đồi trụy; tạo môi trường lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thực hiện nghiêm các Quy chế phối hợp giữa các ngành văn hóa, thông tin, giáo dục, hải quan, quản lý thị trường trong việc nhập khẩu, kiểm soát, thẩm định, ngăn chặn, xử lý các sản phẩm văn hóa độc hại; việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong ngăn chặn sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại vào nước ta qua internet, mạng xã hội. Phối hợp tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiêu hủy các loại văn hóa phẩm độc hại tán phát vào địa bàn tỉnh, nhằm ngăn chặn kích động tư tưởng chống đối, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, tuyên truyền lối sống thực dụng vào các tầng lớp xã hội, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên; giám sát hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo sản phẩm trên địa bàn tỉnh; nhìn chung là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đã chấp hành đúng các quy định pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số sai phạm của các công ty biểu diễn nghệ thuật dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính, như: Năm 2016, xử phạt vi phạm hành chính 55.000.000đ đối với 01 chương trình nghệ thuật có yếu tố nước ngoài do công ty TNHH Sao Hải Ngoại thực hiện với chủ đề "Liveshow Chế Linh giọng ca vàng hải ngoại" với lỗi ca sĩ hát không đúng với chương trình đã đăng ký, vi phạm bản quyền tác giả - tác phẩm; năm 2017, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 40.000.000đ đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giải trí Nghệ thuật Nguyễn Hưng do vi phạm Nghị định số 158/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Lực lượng kiểm tra đã làm tốt công tác nắm tình hình kinh doanh, lưu hành băng đĩa tại các cửa hàng và các đối tượng bán dạo trên địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện hoạt động in sao, mua bán đĩa có nội dung phản động. Kết quả, kịp thời phát hiện các đối tượng có hành vi truyền bá văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy; thu giữ hàng ngàn tài liệu, sách báo, băng đĩa có nội dung không lành mạnh, không tem nhãn, không được phép lưu hành. Điển hình như tại huyện Trảng Bom quần chúng nhân dân đã tố giác với cơ quan chức năng bắt giữ cơ sở in, nhân bản đĩa lậu với số lượng 30.000 bản trong đó có 1.895 đĩa đồi trụy, 08 địa khiêu dâm, 546 đĩa phản động, kích động bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa và 115 đĩa ca nhạc có nội dung độc hại.

Bên cạnh đó, Sở cũng đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị 46. Cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các sở ngành, cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, lưu hành sản phẩm văn hóa, không để các đối tượng in sao, phát tán các sản phẩm văn hóa có nội dung phản động, đồi trụy. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tịch thu, tiêu hủy các văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội xâm nhập vào địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thủy Bích

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/dong-nai-thuc-hien-chi-thi-so-46-ct-tw-ve-ngan-chan-bai-tru-su-xam-nhap-cua-cac-san-pham-van-hoa-doc-hai-20201117172840475.htm)
1  ... Tiếp » 

Đưa hai trường hợp F1 của BN 1347 vào bệnh viện

Đưa hai trường hợp F1 của BN 1347 vào bệnh viện
Sáng 1-12, TS, BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng y tế địa phương đã đưa hai trường hợp F1 của BN 1347 - là thầy giáo dạy tiếng Anh, 32 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh vào cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Đà Nẵng cách ly nhiều trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 1347

Đà Nẵng cách ly nhiều trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 1347
Đà Nẵng đã quyết định cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1347 tại TP Hồ Chí Minh.

Khánh Hòa: 3 cha con tử nạn vì bị nước lũ cuốn trôi

Hà Nội: Góc khuất vụ thang máy chung cư rơi từ tầng 5

Hội thi Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm 2020: Nâng cao ý thức an toàn vệ sinh lao động cho người lao động

3 cha con bị lũ cuốn tử nạn trong đêm

New York - nơi không ngủ của thế giới và những ngày lạnh lẽo cuối năm Covid

TP Hồ Chí Minh phát hiện ca lây nhiễm Covid-19 từ người cách ly

Quảng Ngãi: Cấp cứu kịp thời nam thanh niên bị cây đâm xuyên ngực

Lịch trình dày đặc của bệnh nhân Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh

Người dân nơi phát hiện bom 340 kg: Thở phào nhẹ nhõm sau một đêm phập phồng

Dân mạng bàng hoàng trước tin vlogger gốc Việt Brittanya Karma qua đời vì Covid-19

Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm từ người cách ly- BN1347

Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm từ người cách ly- BN1347
Chiều 30/11, sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng bộ Y tế GS.TS Nguyễn Thanh Long đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, kết nối đầu cầu sở Y tế TP.HCM, để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp này.

Khánh Hòa: Mất liên lạc với 45 du khách và người dẫn đường leo núi Tà Giang

Khánh Hòa: Mất liên lạc với 45 du khách và người dẫn đường leo núi Tà Giang
Lực lượng chức năng huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa hiện chưa thể liên lạc với nhóm du khách đi leo núi Tà Giang.

Tổng thống Brazil khẳng định có nguồn tin riêng về gian lận bầu cử Mỹ

Bao giờ Việt Nam tiếp cận được vaccine ngừa COVID-19?

Ông Trump nhận định nhân viên FBI, bộ Tư pháp có thể liên quan đến gian lận bầu cử

Hà Nội: Thang máy chung cư bất ngờ rơi tự do, nhiều người bị thương

Thuật toán AI phát hiện COVID-19 trên X-quang ngực

Núi lửa Ili Lewotolok ở Indonesia thức giấc, phun tro bụi cao tới 4 km

Tổng thống Trump quyết đấu tới cùng ở bang Wisconsin

Sau loạt tiếng nổ lớn, cửa hàng điện tử bốc cháy dữ dội

Va chạm kinh hoàng giữa ô tô và xe máy, hai người tử vong

Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn tiếp tục bị tuýt còi vì quảng cáo sai sự thật