MangYTe

Tâm linh hôm nay

Giới tử Ni cầu Chánh Pháp Yết - Ma Tấn đàn truyền giới Tỳ - Kheo Ni tại Đồng Nai

Vào lúc 13h30, ngày 14-15/11/2019 (18-19/10 Kỷ Hợi), tại đại giới đàn Diệu Tâm - PL 2563, Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến gặp Đại Tăng cầu Chánh Pháp Yết-Ma, tấn đàn truyền giới cho 618 giới tử Ni, thọ giới Tỳ-Kheo Ni.
Mục lục

 >>Tin tức Phật sự mới nhất

Được biết, từ lúc 18h00-20h30: Giới sư truyền tam quy ngũ giới, thập thiện, Bồ-tát đạo, tục thông hành giới, tấn hương.

Theo chương trình, sáng ngày 16/11/2019 (20/10 Kỷ Hợi) sẽ diễn ra lễ bế mạc đại giới đàn  Diệu Tâm.

Xin gửi tới độc giả một số hình ảnh giới tử Ni cầu Chánh Pháp Yết-Ma, tấn đàn truyền giới Tỳ-Kheo Ni tại đại giới đàn Diệu Tâm:

Ảnh: Tín Nhã - Ban TTTT.PG Đồng Nai

Thiếu Đạt Hiền Việt

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/gioi-tu-ni-cau-chanh-phap-yet--ma-tan-dan-truyen-gioi-ty--kheo-ni-tai-dong-nai-d38074.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY