MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hà Nội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng với 3 kịch bản trong năm 2020

(MangYTe) Ngày 3/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020.
Mục lục

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19 nhưng nhờ sự nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền, các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực, đạt được kết quả tốt về mức tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách.

Cụ thể, thu nội địa là 66.985 tỷ đồng (đạt 25,9% dự toán và tăng 10,1% so cùng kỳ); thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 4.627 tỷ đồng (đạt 25,1% đự toán và tăng 10,6% so cùng kỳ)...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố cập nhật thay đổi, nhất là các nội dung lớn trong Lời kêu gọi toàn dân phòng chống dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 để hoàn thiện 3 kịch bản tăng trưởng của thành phố trong năm 2020.

Cụ thể, Bí Thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng nhưng trên tinh thần: “Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng của kịch bản 1 đạt 7,5% và bám sát mục tiêu kịch bản 2, tăng trưởng ở mức 6,42%”.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ giao UBND thành phố tập trung thúc đẩy phát triển nông nghiệp, phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp năm nay ít nhất 4,04%; tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng của thương mại nội địa, nhất là các ngành nghề có lợi thế phát triển hiện nay như sản xuất khẩu trang, thiết bị y tế...

Về chi ngân sách Nhà nước, Bí thư Thành ủy giao UBND và HĐND thành phố tính toán cẩn trọng, tăng chi cho việc thực hiện các quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch, không giảm chi cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội; cắt giảm 5% chi thường xuyên của các cấp, ngành trong 9 tháng cuối năm và huy động thêm nguồn lực của xã hội trong phòng chống dịch Covid-19.

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu, trong lúc đang tập trung dập dịch Covid-19, các sở, ngành cần rà soát, sửa đổi, hoàn thiện thể chế đầu tư công, đầu tư tư nhân và chuẩn bị đầu tư để khi hết dịch thành phố sẽ bắt tay ngay vào thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân vốn. 

Ban cán sự UBND thành phố sớm hoàn thiện kịch bản tăng trưởng và công bố để các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện.

PV

Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/ha-noi-dieu-chinh-muc-tieu-tang-truong-voi-3-kich-ban-trong-nam-2020-post75999.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY